Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel . Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). För muspekaren över vapenskölden för lite större bild.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ö


Namn: Taube - Hedvig Ulrika 
Levde: 1714 - 1744
Riksgrevinna, älskarinna till Fredrik I.

Grevliga ätten Taube nr 112. Grevlig 1734

Namn: Tegel - Jöran Persson 
Levde: 153(0) - 1568
Kunglig rådgivare, kungagunstling, statssekreterare

Adliga ätten Tegel nr 140. Adlad omkr. 1563. Adelskapet stadfäst 1627. Utdöd 1636

Namn: Tersmeden - Carl 
Levde: 1715 - 1797
Viceamiral och riksdagsman

Adliga ätten Tersmeden nr 1940 A. Adlad 1751, introd. 1752. Uppflyttad i d. v. riddarklassen 1778. Utdöd 1797

Namn: Tessin - Carl Gustaf 
Levde: 1695 - 1770
Riksråd, guvernör, greve och lantmarskalk

Grevliga ätten nr 58 - Tessin. Friherrlig 1699, introd. 1707. Grevlig 1714, introd. 1719. Utdöd 1770

Namn: Tessin d.y. - Nicodemus 
Levde: 1654 - 1728
Arkitekt, kunglig rådgivare, överstemarskalk och greve

Grevliga ätten nr 58 - Tessin. Friherrlig 1699, introd. 1707. Grevlig 1714. Utdöd 1770

Namn: Tessin d.ä. - Nicodemus 
Levde: 1615 - 1681
Arkitekt, byggmästare och ingenjör

Adliga ätten nr 859 - Tessin. Adlad 1674, introd. 1675. Utslocknad

Namn: Toll - Johan Christopher 
Levde: 1743 - 1817
Jägmästare, general, fältmarskalk och förmögen godsägare.

Grevliga ätten Toll nr 127. Friherrlig 1799. Grevlig 1814. Utdöd 1817

Namn: Torstensson - Lennart 
Levde: 1603 - 1651
Fältmarskalk 1641, generalguvernör, friherre, greve, rikstygmästare

Grevliga ätten Torstensson nr 7. Grevlig 1647. Utdöd 1727

Namn: Trolle - Erik 
Levde: 146(0) - 1530
Riksföreståndare 1512

Adliga och friherrliga ätterna Trolle nr 36 och 360. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816.

Namn: Trolle - Gustav 
Levde: 148(8) - 1535
Ärkebiskop, fiende till Sten Sture.

Adliga och friherrliga ätterna Trolle nr 36 och 360. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816