Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Å Ö


Namn: Taube - Hedvig Ulrika 
Levde: 1714 - 1744

Riksgrevinna

Grevliga ätten Taube nr 112. Grevlig 1734


Namn: Tegel - Jöran Persson 
Levde: 153(0) - 1568

Rådgivare

Adliga ätten Tegel nr 140. Adlad ca. 1563. Adelskapet stadfäst 1627. Utdöd 1636


Namn: Tersmeden - Carl 
Levde: 1715 - 1797

Viceamiral

Adliga ätten Tersmeden nr 1940 A. Adlad 1751. Uppflyttad i riddarklassen 1778. Utdöd 1797


Namn: Tessin - Carl Gustaf 
Levde: 1695 - 1770

Kansliråd

Grevliga ätten Tessin nr 58. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770


Namn: Tessin d.y. - Nicodemus 
Levde: 1654 - 1728

Arkitekt

Grevliga ätten Tessin nr 58. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770


Namn: Tessin d.ä. - Nicodemus 
Levde: 1615 - 1681

Arkitekt

Adliga ätten Tessin nr 859. Adlad 1674, introducerad1675. Utdöd


Namn: Toll - Johan Christopher 
Levde: 1743 - 1817

Fältmarskalk

Grevliga ätten Toll nr 127. Friherrlig 1799. Grevlig 1814. Utdöd 1817


Namn: Torstensson - Lennart 
Levde: 1603 - 1651

Fältmarskalk

Grevliga ätten Torstensson nr 7. Grevlig 1647. Utdöd 1727


Namn: Trolle - Erik 
Levde: 146(0) - 1530

Riksföreståndare

Adliga och friherrliga ätterna Trolle nr 36 och 360. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816.


Namn: Trolle - Gustav 
Levde: 148(8) - 1535

Biskop/Ärkebiskop

Adliga och friherrliga ätterna Trolle nr 36 och 360. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816


Namn: Turesdotter - Birgitta 
Levde: 141(0) - 1436

Fru

Adliga ätten Bielke af Åkerö nr . Urgammal frälseätt, introducerad 1625. Utdöd 1647