Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). Rotera mobilen för att se porträtt.


Namn: Taube - Evert 
Levde: 1737 - 1799

Generallöjtnant, kammarherre, friherre & diplomat

Friherrliga ätten Taube af Odenkat. Friherrlig 1692

Namn: Taube - Hedvig Ulrika 
Levde: 1714 - 1744

Riksgrevinna, mätress till Fredrik I.

Grevliga ätten Taube. Grevlig 1734

Namn: Tersmeden - Carl 
Levde: 1715 - 1797

Viceamiral och riksdagsman

Adliga ätten Tersmeden. Adlad 1751. Utdöd 1797

Namn: Tessin - Carl Gustaf 
Levde: 1695 - 1770

Riksråd, guvernör, greve, ambassadör och lantmarskalk

Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770

Namn: Tessin d.y. - Nicodemus 
Levde: 1654 - 1728

Stadsarkitekt i Stockholm, kunglig rådgivare, överstemarskalk och greve

Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770

Namn: Tessin d.ä. - Nicodemus 
Levde: 1615 - 1681

Stadsarkitekt i Stockholm, byggmästare och ingenjör

Adliga ätten Tessin. Adlad 1674. Utdöd

Namn: Toll - Johan Christopher 
Levde: 1743 - 1817

Jägmästare, general, fältmarskalk, förmögen godsägare, greve

Grevliga ätten Toll. Friherrlig 1799. Grevlig 1814. Utdöd 1817

Namn: Torstenson - Lennart 
Levde: 1603 - 1651

Fältmarskalk 1641, generalguvernör, friherre, greve, rikstygmästare

Grevliga ätten Torstenson. Grevlig 1647. Utdöd 1727

Namn: Trolle - Erik 
Levde: 1460 - 1530

Riksföreståndare 1512

Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816.

Namn: Trolle - Gustav 
Levde: 1488 - 1535

Ärkebiskop, fiende till Sten Sture.

Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816

Namn: Turesdotter - Birgitta 
Levde: 1410 - 1436

1:a fru till Karl Knutsson (Bonde)

Adliga ätten Bielke af Åkerö. Urgammal frälseätt. Utdöd 1647

swishikon Stöd historiesajten! swishikon