Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).


Namn: Taube - Hedvig Ulrika 
Levde: 1714 - 1744

Riksgrevinna

Grevliga ätten Taube. Grevlig 1734

Namn: Tersmeden - Carl 
Levde: 1715 - 1797

Viceamiral

Adliga ätten Tersmeden. Adlad 1751. Utdöd 1797

Namn: Tessin - Carl Gustaf 
Levde: 1695 - 1770

Kansliråd

Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770

Namn: Tessin d.y. - Nicodemus 
Levde: 1654 - 1728

Arkitekt

Grevliga ätten Tessin. Friherrlig 1699. Grevlig 1714. Utdöd 1770

Namn: Tessin d.ä. - Nicodemus 
Levde: 1615 - 1681

Arkitekt

Adliga ätten Tessin. Adlad 1674. Utdöd

Namn: Toll - Johan Christopher 
Levde: 1743 - 1817

Fältmarskalk

Grevliga ätten Toll. Friherrlig 1799. Grevlig 1814. Utdöd 1817

Namn: Torstensson - Lennart 
Levde: 1603 - 1651

Fältmarskalk

Grevliga ätten Torstensson. Grevlig 1647. Utdöd 1727

Namn: Trolle - Erik 
Levde: 1460 - 1530

Riksföreståndare

Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816.

Namn: Trolle - Gustav 
Levde: 1488 - 1535

Ärkebiskop

Adliga och friherrliga ätterna Trolle. Urgammal frälsesläkt. Friherrlig 1816

Namn: Turesdotter - Birgitta 
Levde: 1410 - 1436

Fru

Adliga ätten Bielke af Åkerö. Urgammal frälseätt. Utdöd 1647

swishikon Stöd historiesajten! swishikon