Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).


Namn: Rehnskiöld  - Carl Gustaf 
Levde: 1651 - 1722

Fältmarskalk

Grevliga ätten- Rehnskiöld. Grevlig 1706. Utdöd 1722

Namn: Reuterholm  - Gustaf Adolf 
Levde: 1756 - 1813

Serafimerriddare

Friherrliga ätten Reuterholm. Adlad 1708. Friherrlig 1735. Utdöd 1864

Namn: Ribbing  - Adolph Ludvig 
Levde: 1765 - 1843

Konspiratör

Grevliga ätten Ribbing. Grevlig 1778. Fråndömdes adelskapet 1792

Namn: Rosén von Rosenstein  - Nils 
Levde: 1706 - 1773

Läkare

Adliga ätten Rosén von Rosenstein. Adlad 1762

Namn: Rudbeck  - Ture Gustaf 
Levde: 1714 - 1786

Överståthållare

Friherrliga ätten Rudbeck. Friherrlig 1771

Namn: Rudenschöld  - Magdalena 
Levde: 1766 - 1823

Mätresser

Friherrliga ätten Rudenschöld. Adlad 1719. Friherrlig 1747. Grevlig 1770

Namn: Rålamb  - Claes 
Levde: 1622 - 1698

Landshövding

Friherrliga ätten Rålamb. Adlad 1674