Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel . Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). För muspekaren över vapenskölden för lite större bild.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ö


Namn: Rehnskiöld - Carl Gustaf 
Levde: 1651 - 1722
Generallöjtnant, friherre

Grevliga ätten nr 48 - Rehnskiöld. Grevlig 1706, introducerad 1719. Utdöd 1722

Namn: Reuterholm - Gustaf Adolf 
Levde: 1756 - 1813
Politiker, ledde förmyndarregeringen under Gustav IV Adolf.

Friherrliga ätten Reuterholm nr 217. Adlad 1708. Friherrlig 1735. Utdöd 1864

Namn: Ribbing - Adolf Ludvig 
Levde: 1765 - 1843
Kapten, politiker, delaktig i mordet på Gustav III

Grevliga ätten Ribbing nr 98. Grevlig 1778. Fråndömdes adelskapet 1792

Namn: Rosen - Georg von
Levde: 1843 - 1923
Historiemålare, konstnär, professor och greve

Adliga friherrliga och grevliga ätterna von Rosen. Friherrlig 1731. Grevlig 1751

Namn: Rosén von Rosenstein - Nils 
Levde: 1706 - 1773
Läkare - kallad "svenska pediatrikens anfader"

Adliga ätten Rosén von Rosenstein nr 2055. Adlad 1762

Namn: Rudbeck - Ture Gustaf 
Levde: 1714 - 1786
Militär, politiker, lantmarskalk och överståthållare i Stockholm

Friherrliga ätten Rudbeck nr 282. Friherrlig 1771

Namn: Rudenschöld - Magdalena 
Levde: 1766 - 1823
Hovdam, mätress och konspiratör - Var med i intrigerna mot Gustav III

Friherrliga ätten Rudenschöld nr 227. Adlad 1719. Friherrlig 1747. Grevlig 1770

Namn: Rålamb - Claes 
Levde: 1622 - 1698
Riksråd och landshövding

Friherrliga ätten Rålamb nr 59. Introducerad 1625. Friherrlig 1674