Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). Rotera mobilen för att se porträtt.


Namn: Rehnskiöld - Carl Gustaf 
Levde: 1651 - 1722

Fältmarskalk, Generallöjtnant, friherre och greve

Grevliga ätten- Rehnskiöld. Grevlig 1706. Utdöd 1722

Namn: Reuterholm - Gustaf Adolf 
Levde: 1756 - 1813

Politiker, ledde förmyndarregeringen under Gustav IV Adolf.

Friherrliga ätten Reuterholm. Adlad 1708. Friherrlig 1735. Utdöd 1864

Namn: Ribbing - Adolph Ludvig 
Levde: 1765 - 1843

Kapten, politiker, konspiratör - delaktig i mordet på Gustav III

Grevliga ätten Ribbing. Grevlig 1778. Fråndömdes adelskapet 1792

Namn: Rosen - Georg von
Levde: 1843 - 1923

Konstnär, målare, professor, greve

Adliga friherrliga & grevliga ätten von Rosen. Friherrlig 1731, grevlig 1751

Namn: Rosén von Rosenstein - Nils 
Levde: 1706 - 1773

Läkare - kallad "svenska pediatrikens anfader"

Adliga ätten Rosén von Rosenstein. Adlad 1762

Namn: Rudbeck - Thure Gustaf 
Levde: 1714 - 1786

Militär, politiker, lantmarskalk och överståthållare i Stockholm

Friherrliga ätten Rudbeck. Friherrlig 1771

Namn: Rudenschöld - Magdalena 
Levde: 1766 - 1823

Hovdam, mätress och konspiratör

Friherrliga ätten Rudenschöld. Adlad 1719. Friherrlig 1747. Grevlig 1770

Namn: Rålamb - Claes 
Levde: 1622 - 1698

Riksråd, överståthållare och landshövding

Friherrliga ätten Rålamb. Adlad 1674

swishikon Stöd historiesajten! swishikon