Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ö


Namn: Rehnskiöld - Carl Gustaf 
Levde: 1651 - 1722

Fältmarskalk

Grevliga ätten- Rehnskiöld. Grevlig 1706. Utdöd 1722


Namn: Reuterholm - Gustaf Adolf 
Levde: 1756 - 1813

Serafimerriddare

Friherrliga ätten Reuterholm. Adlad 1708. Friherrlig 1735. Utdöd 1864


Namn: Ribbing - Adolf Ludvig 
Levde: 1765 - 1843

Konspiratör

Grevliga ätten Ribbing. Grevlig 1778. Fråndömdes adelskapet 1792


Namn: Rosen - Georg von
Levde: 1843 - 1923

Konstnär

Adliga friherrliga & grevliga ätten von Rosen. Friherrlig 1731, grevlig 1751


Namn: Rosén von Rosenstein - Nils 
Levde: 1706 - 1773

Läkare

Adliga ätten Rosén von Rosenstein. Adlad 1762


Namn: Rudbeck - Ture Gustaf 
Levde: 1714 - 1786

Överståthållare

Friherrliga ätten Rudbeck. Friherrlig 1771


Namn: Rudenschöld - Magdalena 
Levde: 1766 - 1823

Mätresser

Friherrliga ätten Rudenschöld. Adlad 1719. Friherrlig 1747. Grevlig 1770


Namn: Rålamb - Claes 
Levde: 1622 - 1698

Landshövding

Friherrliga ätten Rålamb. Adlad 1674