Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).


Namn: Carlsson Gyllenhielm  - Carl 
Levde: 1574 - 1650

Fältmarskalk

Friherrliga ätten Gyllenhielm. Friherrlig 1615. Utdöd 1650

Namn: Cederström  - Gustaf 
Levde: 1845 - 1933

Konstnär

Friherrliga ätten Cederström. Adlad 1731

Namn: Creutz  - Gustaf Philip 
Levde: 1731 - 1785

Riksråd

Grevliga ätten Creutz. Grevlig 1719

Namn: Creutz  - Lorentz 
Levde: 1615 - 1676

Landshövding

Friherrliga ätten Creutz. Friherrlig 1654

Namn: Cronstedt  - Carl Johan 
Levde: 1709 - 1777

Arkitekt

Friherrliga och grevliga ätterna Cronstedt. Friherrlig 1719. Grevlig 1731

Namn: Cronstedt d.ä.  - Carl Olof 
Levde: 1756 - 1820

Befälhavare

Adliga ätten Cronstedt. Adlad 1693. Utdöd i Sverige 1862, fortlever i Finland.

Namn: Crusenstolpe  - Magnus Jacob 
Levde: 1795 - 1865

Redaktör

Adliga ätten Crusenstolpe. Adlad 1770. Utdöd 1882