Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel . Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). För muspekaren över vapenskölden för lite större bild.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Ö


Namn: Gathenhielm - Lars 
Levde: 1689 - 1718
Kapare - kallades "Lasse i gatan" (Karl XII:s kaparkapten)

Adliga ätten nr 1496 - Gathenhielm. Adlad 1715, introd. 1719, utdöd 1768

Namn: Geer - Carl (Charles) De
Levde: 1747 - 1805
Riksdagsman, bruksägare, affärsman, en av Sveriges rikaste män

Friherrliga och grevliga ätterna De Geer af Leufsta nr 253 och 131

Namn: Geer - Louis De
Levde: 1587 - 1652
Greve, industriman, bankir och skeppsredare

Adliga ätten De Geer nr 291. Natural. 1641, introd. 1642

Namn: Geer - Louis De
Levde: 1818 - 1896
Sveriges första statsminister 1876-1880

Friherrliga ätten De Geer af Finspång nr 312. Friherrlig 1797

Namn: Gyllenborg - Gustaf Fredrik 
Levde: 1731 - 1808
Skald, diktare och kansliråd

Grevliga ätten Gyllenborg nr 42. Adlad 1680. Friherrlig 1689. Grevlig 1695. Utdöd 1863

Namn: Gyllenkrok - Axel 
Levde: 1664 - 1730
Landshövding, ingenjörofficer och generallöjtnant

Friherrliga ätten Gyllenkrok nr 195. Friherrlig 1727

Namn: Gyllenstierna - Johan 
Levde: 1635 - 1680
Greve, riksråd, lantmarskalk, generalguvernör över Skåneland

Grevliga ätten Gyllenstierna af Björksund och Helgö nr 45. Grevlig 1674. Utdöd 1799