Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse). Rotera mobilen för att se porträtt.


Namn: Gathenhielm - Lars 
Levde: 1689 - 1718

Kapare. Kallades 'Lasse i gatan' (Karl XII:s kaparkapten)

Adliga ätten Gathenhielm. Adlad 1715. Utdöd 1768

Namn: Grill - Claes 
Levde: 1705 - 1767

Direktör i Ostindiska kompaniet, kommerseråd och köpman

Ätten Grill. Erhöll borgerligt vapenbrev av Kejsar Maximilian II år 1571

Namn: Gustavsdotter - Katarina 
Levde: 1535 - 1621

Svensk drottning 1552-1560 (8 år)

Grevliga ätten Stenbock. Gammal frälsesläkt. Friherrlig 1561. Grevlig 1651

Namn: Gustavsson - Gustav 
Levde: 1616 - 1653

Greve av Vasaborg, friherre. Utomäktenskaplig son till Gustav II Adolf

Grevliga ätten af Wasaborg. Friherrlig och grevlig 1646. Utdöd 1754

Namn: Gyllenborg - Gustaf Fredrik 
Levde: 1731 - 1808

Skald, författare, diktare och kansliråd

Grevliga ätten Gyllenborg. Adlad 1680. Friherrlig 1689. Grevlig 1695. Utdöd 1863

Namn: Gyllenkrok - Axel 
Levde: 1664 - 1730

Landshövding, ingenjörofficer och generallöjtnant

Friherrliga ätten Gyllenkrok. Friherrlig 1727

Namn: Gyllenstierna - Johan 
Levde: 1635 - 1680

Greve, riksråd, lantmarskalk, generalguvernör över Skåneland

Grevliga ätten Gyllenstierna af Björksund och Helgö. Grevlig 1674. Utdöd 1799

swishikon Stöd historiesajten! swishikon