Esaias Tegnér

Levde: 1782-1846 (63 år)
Titel: Biskop i Växjö och skald
Far: Esaias Tegnér (1733-1792)
Mor: Sara Maria Seidelius (1744-1834)

Esaias Tegnér - målad av Johan Gustaf Sandberg

Biografi
Esaias Tegnér föddes den 13 november 1782 i Kyrkerud i Värmland som son till kyrkoherden Esaias Tegnér d.ä. (49) och Sara Maria Seidelius (38).

När han var nio dog hans far och utan pengar kunde han inte studera, vilket gjorde att han fick ta anställning som biträde vid assessor Branting, på ett kronofogdekontor.
Branting märkte snart hans kunskaper och lust att läsa och övertalade då en vän, kapten Löwenhielm, att ta honom till sig och komma under hans handledning.
Han började då att studera och på hösten 1799 skrevs han in som student på Lunds universitet, och redan 1801 avlade han fil. kandidatexamen. Några månader efter förlovade han sig med Anna Maria Gustava Myhrman, och de gifte sig år 1806.

Hösten 1802 utgav han två latinska avhandlingar, och 1803 blev han docent i estetik, och två år efter detta till adjunkt i estetik och senare samma år till vice bibliotekarie.

Han var en av Sveriges ryktbaraste skalder och den som inom världslitteraturen företrädesvis representerar svensk diktning, han var också den mest omtyckte av tidens sångare och detta inte minst för att han förenade så mycket av de gamla traditionerna med den nya smakriktningen. 1810 fick han professors namn, heder och värdighet.

År 1812 utnämndes han till professor i grekiska språket i Lund, och denna tjänst var han tolv lyckliga år, aktad som universitetslärare, beundrad som skald och älskad som enskild person. Under denna tid diktade han mycket. Lyckligt levde han här i sitt boningshus vid hörnet av Gråbrödragatan och Klostergatan och bland sina vänner i "Härbärget". I sitt rymliga arbetsrum (som nu vårdas som ett Tegnérmuseum) skapade han smågnolande och gående fram och tillbaka sin Axel, Fritiofs saga, Nattvardsbarn, Sång till solen, Karl XII, Flyttfåglarna m.fl.

Han läste också teologi och blev senare prästvigd. Han var teologidoktor vid Karl XIV:s kröning 1818 och blev samma år en av de arton i Svenska akademien.
1824 blev han biskop i Växjö, men flyttade inte in i biskopsbostaden förrän 1827.

I oktober 1846 fick han ett slaganfall, och efter detta låg han mest i ett dvalliknande tillstånd, tills han dog den 2 november samma år, tio dagar före sin 64-årsdag och begravdes på Tegnérkyrkogården i Växjö.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-06 | Uppdaterad 2018-11-14
Samtida händelser 1782 - 1846
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.
1838  Demonstrationer i Stockholm mot judar.
1841  Spö- och risstraff i.s.f. böter avskaffas.
1841  Stockstraffet avskaffas.
1842  Riksdagen inför obligatorisk skolgång.
1844  Karl XIV Johan dör. Oscar I blir ny kung.
1844  Pasch uppfinner säkerhetständstickan.
1845  Förbudet att kusiner gifter sig upphävs.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» store norske leksikon
» denstoredanske.dk
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon