Magnus Gabriel De la Gardie

Levde: 1622-1686 (63 år)
Titel: Greve, riksmarskalk, riksdrots, rikskansler, ambassadör i Frankrike
Adel/ätt: Grevliga ätten De la Gardie. Grevlig 1615
Far: Jakob De la Gardie (1583-1652)
Mor: Ebba Brahe (1596-1674)

Magnus Gabriel De la Gardie - målad av David Beck

Biografi
Magnus Gabriel De la Gardie föddes den 15 oktober 1622 i Reval i Estland som son till ståthållaren, riksmarskalken och landshövdingen Jakob De la Gardie (39) och Ebba Brahe (26).

Kristinas gunstling
Magnus Gabriel fick en fin utbildning på flera olika ställen, bland annat i Uppsala, Paris och Amsterdam. Vid tjugotvå års ålder (1644) var han hemma igen och det dröjde inte länge förrän han blev drottning Kristinas gunstling vilket gjorde att han fick många höga utmärkelser och stora förläningar. Till exempel blev han vid tjugofem års ålder (1647) riksråd.

Giftermål
1647 gifte Magnus Gabriel (25) sig med drottningens kusin Maria Eufrosyne av Pfalz (22) som var syster till Karl X Gustav. Efter giftermålet följde utmärkelserna tätt: 1648 blev han general i Tyskland, 1649 generalguvernör i Livland, 1651 riksmarskalk och överstemarskalk. Han blev också generalguvernör i Västergötland och kansler för Uppsala universitet.

Läckö slott
I augusti 1652 dog hans far Jacob (69) och Magnus Gabriel ärvde då Läckö slott av honom.

Rikskansler
Året därpå (1653) föll Magnus Gabriel i onåd hos drottning Kristina och fick lämna hovet med sin familj. När så drottningen abdikerade 1654 återinsattes han i sina ämbeten igen och hans hustru Maria Eufrosyne upphöjdes till prinsessa av sin bror, Karl X Gustav, som blivit kung efter drottning Kristina. När så Karl X Gustav dog (1660) blev Magnus enligt kungens testamente även rikskansler och medlem i Karl XI:s förmyndarregering, där han var ledaren mellan åren 1660-1672.

Olyckorna under 1675-1679 års krig och likaså Magnus Gabriels franskvänliga utrikespolitik gjorde emellertid att han förlorade sitt inflytande. Trots detta blev han 1680 riksdrots, fast detta var enbart en titel utan mening.

En av Sveriges rikaste
Magnus var en av Sveriges rikaste män med ett 30-tal slott och herresäten, bland annat Drottningholm, Makalös, Jacobsdal, Läckö slott med flera och under dessa låg det dessutom tusentals hemman.

Reduktionen
Under reduktionen förlorade han dock alla sina gods förutom två slott och dessutom dömdes han att betala 352 159 daler silvermynt i skadestånd vilket var lika mycket som årslönen för 800 lägre tjänstemän. Han blev totalt isolerad både socialt och politiskt.

Maria Eufrosyne
Maria Eufrosyne
(1625-1687)

Familj & barn
Den 7 mars 1647 gifte Magnus Gabriel (24) sig med Maria Eufrosyne av Pfalz (22) och de fick elva barn varav endast tre stycken överlevde barndomen och blev vuxna:
• Gustaf Adolf (1647-1695)
• Catharina Charlotta (1655-1697)
• Hedvig Ebba (1657-1700)

Magnus Gabriel (63) gick bort den 26 april 1686 och begravdes i Varnhems klosterkyrka i Västergötland.

År Titel/händelse
1635 Student vid Uppsala universitet (27 maj)
1639-1640 Rector illustris vid Uppsala universitet (nov-juni)
1641 Student vid Leidens universitet (jan)
1644&1647 Bevistade riksdagarna
1645–1650 Överste vid livgardet
1646 Ambassadör i Frankrike
1647 Gifte sig med Maria Eufrosyne av Pfalz (7 mars)
1647 Riksråd (17 mars)
1647 Krigsråd och assessor i krigskollegium (sept)
1647 Häradshövding i Valle härad i Västergötland (dec)
1648 General över svenska och finska militien i Tyskland (apr)
1648 Guvernör och överkommendant i Leipzig och Meissen (apr)
1649-1651 Generalguvernör över Livland
1651 Hovmarskalk
1651-1653 Överstemarskalk (riksmarskalk) efter Åke Axelsson (Natt och Dag) (febr)
1651 Utsedd att deltaga i förhandlingarna med Polen i Lybeck (maj)
1652-1653 President i kammarkollegiet
1652 Lagman i Västergötland och Dalarna (mars)
1652-1660 Riksskattmästare
1653 Överstekammarherre (juni)
1654 Generalguvernör i Västergötland, Dalarna och Halland (aug)
1654 Kansler för Uppsala universitet (dec)
1655 Återinsatt i utövning av riksskattmästarämbetet (jan)
1655 Kungens löjtnantsgeneral över hela krigsväsendet i Livland, Estland och Ingermanland
1655-1657 Åter Generalguvernör över Livland
1656 Generalguvernör i Samogitien och en del av Litauen (jan)
1660-1680 Sveriges Rikskansler och en av riksförmyndarna (okt)
1668-1680 Ordförande i riddarhusdirektionen
1673-1676 Chef för postväsendet (juni)
1674 Överste för ett regemente till häst (nov)
1680-1682 President i Svea hovrätt
1680-1684 Sveriges Riksdrots
1681 Presiderade som riksdrots i Svea hovrätt

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-05 | Uppdaterad 2021-01-04

Samtida händelser 1622 - 1686
1628 Regalskeppet Vasa sjunker
1630 Sverige går med i Trettioåriga kriget
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstenssons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» riddarhuset.se
» biografi
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon