Kristina Magdalena av Pfalz-Zweibrücken

Levde: 1616-1660 (44 år)
Titel: Prinsessa och markgrevinna
Far: Johan Kasimir (1589-1652)
Mor: Katarina Vasa (1584-1638)
Kristina Magdalena av Pfalz Historia
Kristina Magdalena av Pfalz föddes i maj 1616 på Nyköpingshus som dotter till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken (28) och Katarina Vasa (32) (dotter till Karl IX). Kristina Magdalena var följaktligen syster till den framtida kungen Karl X Gustav och kusin till den blivande drottningen Kristina Vasa. Vid hennes födelse var föräldrarna på besök hos änkedrottning Kristina av Holstein-Gottorp, som bodde på Nyköpingshus, vilket var orsaken till att hon föddes där.

I sin ungdom fick hon flera giftermålsförslag, bland annat från en ung markis de Huntley, som dock inte ledde till något äktenskap. På 1630-talet vistades hon ute i Europa hos Gustav II Adolfs hustru Maria Eleonora och där förälskade hon sig våldsamt i fältherren Bernhard av Sachsen-Weimar. Diskussionerna om äktenskap mellan de två bedrevs emellertid ganska lamt av den svenska legaten Johan Adler Salvius och med tiden rann det hela ut i sanden. Hemma i Sverige hade bland andra också fältherren Karl Gustav Wrangel anhållit om hennes hand men fått avslag då hennes mor inte tyckte att det passade. Hon uppmanade sin dotter att 'inte genom ett ovärdigt giftermål skämma ut det gamla Pfalziska huset'.

Fredrik VI av Baden-Durlach
Fredrik VI
(1617-1677)
Vid slutet av 1641 kom markgreven Fredrik VI av Baden-Durlach till Sverige. Fredrik blev ganska snart en god vän till hennes bror Karl Gustav. Efter en tid bad han Karl Gustav om tillåtelse att få gifta sig med Kristina Magdalena vilket han också fick. Det bestämdes att bröllopet skulle hållas den 27 november 1642 på Stockholms slott, men några dagar före bröllopet brann det på slottet och akten fick därför skjutas upp några dagar. Branden förstörde flera torn och skadade även en del av den övriga byggnaden. Kristina Magdalena var 26 år vid giftermålet och hennes man var 25. Efter bröllopet begav de sig till hennes makes gods i Tyskland. Han försökte att bli anställd vid den svenska hären, men fick avslag på sin ansökan.

Familj
Kristina Magdalena och Fredrik fick barnen:
1) Fredrik VII Magnus (1647-1709)
2) Johanna Elisabet (1651-1680)

Kristina Magdalena gick bort den 4 augusti 1660, 44 år gammal, och begravdes i slottskyrkan i Pforzheim, Tyskland. Hennes man överlevde henne med sjutton år.

dela sidan
  
Samtida händelser 1616 - 1660

1624  De första mynten i koppar präglas.
1628  Regalskeppet Vasa kantrar och sjunker.
1630  Sverige går med i Trettioåriga kriget.
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.

Källor

Hemsida:
» runeberg.org

Inlagd 2005-05-30 | Uppdaterad 2019-04-19