Ellen Fries

Levde: 1855-1900 (44 år)
Titel: Sveriges första kvinnliga filosofie doktor i historia
Far: Patrik Constantin Fries (1826-1905)
Mor: Beata Maria Borgström (1827-)
Ellen Fries Historia
Ellen Fries föddes den 23 september 1855 på Rödsle i Törnsfall som dotter till överste Patrik Constantin Fries (29) och Beata Maria Borgström (28). Rödsle gård tillhörde hennes farbror, hon växte dock upp i Stockholm.

Ellen är föregångare för svenska kvinnliga akademiker, och vid en närmare anblick av hennes livshistoria ser man vilken bragd detta måste ha varit. Första gången en kvinna avlade studentexamen i Sverige var Betty Pettersson 1872 och två år senare, den 19 maj 1874, tog Ellen och tre av hennes kamrater studenten vid Stockholms gymnasium. (En bagatell kanske, men de fick inte bära studentmössa som de manliga studenterna!) Efter examen reste Ellen utomlands för att studera språk i Leipzig och Paris. De följande åren studerade hon på egen hand i Stockholm, tog lektioner i latin och började sedan undervisa i bland annat Wallinska skolan.

12 oktober 1877 kom hon till Uppsala universitet där hon under hela studietiden fick kämpa mot tidens starka fördomar emot kvinnans frigörelse och akademiskt yrkesarbete. Men hon var tålmodig och seg och lyckades slå sig igenom. Hennes far var mycket historieintresserad vilket smittade av sig på Ellen som specialiserade sig på just detta. I sin examen hade hon förutom historia också nordiska språk och statskunskap. 1883 disputerade hon på avhandlingen "Bidrag till kännedomen om Sveriges och Nederländernas diplomatiska förbindelser under Karl X Gustafs regering". Under middagen som följde sägs det att historikern Oscar Alin (1846-1900) skall ha uttryckt en förhoppning om att Ellen inte bara skulle vara den första svenska kvinnliga doktorn, utan också den sista! Ellen lämnade Uppsala där hon enligt eget uttalande varit "mycket ensam, mycket oförstådd".

Eftersom kvinnor inte fick arbeta på universitetet jobbade hon som lärarinna och studierektor vid Åhlinska skolan i Stockholm. Vid sidan av sin lärartjänst jobbade hon med sitt vetenskapliga arbete som främst handlade om stormaktstiden och på somrarna när skolan var stängd forskade hon i privata och offentliga arkiv och skrev kulturhistoria med nytt källmaterial och nya frågeställningar. Bland annat skrev hon en uppsats om Erik Oxenstierna (1624-1656) och dennes tid som guvernör i Estland. Detta arbete gav även en skildring av Karl X Gustavs inledande brandenburgska och holländska politik, Estlands förvaltning, handelsförhållandena och riksdagen 1655.

Vid slutet av 1880-talet började hon samarbeta med Esselde (Sophie Adlersparre 1823-1895) som var en av de ledande personligheterna inom den dåtida kvinnorörelsen. Ellen blev medredaktör i Adlersparres tidning Esseldes Tidskrift för hemmet varefter hon inriktade sig mot svenska biografier och herrgårds- och kulturhistoria (särskilt med avseende på kvinnans insatser).

Hennes Teckningar ur svenska adelns familjelif i gamla tider kom ut i en första del 1895. Den andra delen gav hennes far ut efter hennes död, år 1900. Där studerade hon några av Sveriges främsta släkter som Brahe, Oxenstierna, Bielke med flera. Hennes mest kända verk är emellertid "Märkvärdiga qvinnor" (märkvärdiga = ryktbara/berömda) (1891), där hon skildrar Kristina Gyllenstierna, Ebba Brahe, drottning Kristina, Hedvig Charlotta Nordenflycht, Anna Maria Lenngren och Fredrika Bremer.
Hon skrev även populärhistoriska biografier över några svenska män under titeln Den svenska odlingens stormän där bland annat Olof Rudbeck, Urban Hjärne, Jesper Svedberg, Polhem, Dalin, Linné, Scheele, Kellgren och Sergel framställs.

Förutom lärarinnejobbet och författarskapet gjorde hon även insatser på andra områden. Till exempel var hon en av stiftarna till Fredrika Bremerförbundet samt tog initiativ till grundandet av Svenska kvinnors nationalförbund (1896) . Åren 1886 och 1899-1900 höll hon historiska föreläsningar vid Pedagogiska lärokurser i Stockholm om 1600- och 1700-talen.

Ellen dog den 31 mars 1900 i blindtarmsinflammation, 44 år gammal.

dela sidan
  
Samtida händelser 1855 - 1900

1862  Järnväg mellan Stockholm-Göteborg invigs.
1865  Svenska röda korset bildas.
1867  Alexander Graham Bell uppfinner telefonen.
1872  Karl XV dör. Oscar II blir kung.
1873  "Riksdalern" ersätts av "kronan".
1876  LM Ericsson grundas av L. M. Ericsson.
1877  Telefonen börjar införas i Sverige.
1878  Metersystemet införs, fot och aln tas bort.
1881  Nattarbete för barn och ungdom förbjuds.
1885  Första lyckade blindtarmsoperationen.
1886  John S. Pemberton uppfinner Coca-cola.
1889  Sveriges första telefonkatalogen ges ut.
1890  Sveriges sista kvinna avrättas.
1894  Rudyard Kipling ger ut Djungelboken.
1897  Första Penninglotten säljs.

Källor

Böcker:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL) cd-skiva
Berömda svenskar - nationalencyklopedin
Här vilar berömda svenskar - Göran Åstrand

Inlagd 2006-12-18 | Uppdaterad 2019-03-06