Anna Maria Lenngren

Levde: 1754-1817 (62 år)
Titel: Författare, översättare
Far: Magnus Brynolfsson Malmstedt (1724-1798)
Mor: Märta Johanna Florin (1719-1788)

Anna Maria Lenngren

Biografi
Anna Maria Malmstedt (gift Lenngren) föddes i Uppsala den 18 juni 1754 (1755 förekommer också) som dotter till professor Magnus Brynolfsson Malmstedt (30) och hans hustru Märta Florin (35).

Hon fick en grundlig utbildning i hemmet av sin far som bland annat lärde henne latin. Hennes barndomshem var fattigt men flera av dåtidens unga litterära förmågor sökte sig till hans glada hem, inte minst för att träffa hans begåvade dotter. Redan i unga år publicerade hon åtskilliga epigram och dikter i bland annat 'Hvad Nytt' som hon undertecknade med A.M.M. Hon var också så duktig i det latinska språket att hon hjälpte sin far med att rätta studenternas latinska läxor.

Redan vid tjugoett års ålder började hon sin karriär med ett stycke som hon kallade "Thekonseljen som trycktes i Göteborgstidningen 'Hvad Nytt' 1775, där hon ger sin uppfattning av kvinnornas betydelse - och där hon hånar dem som kritiserar att kvinnor ägnar sig åt lärdom och diktkonst och som anser att kvinnornas uppgift är att steka, koka och skvallra. Antagligen bottnar det i att hon själv hånades av äldre damer och jämngamla för att hon hade ett sådant starkt intresse för lärdom och diktning, och hennes väninnor sa:
"Jag vet ej hur så jämt Ni ständigt skriva gitter,
Ni kan en sjukdom få, om Ni så stilla sitter
".

Vid 22 års ålder var hennes diktning redan så känd att hon fick i uppdrag att översätta André Ernest Modeste Gretrys (1741-1813) sångstycke "Lucile" som skulle ges på våren för de kungliga personerna. Åren därefter gjorde hon dramatiska översättningar av Zemir och Azor som fick stora framgångar. Mot slutet av 1770-talet sa hon att hon hade för avsikt att dra sig tillbaka, och hon upphörde kort därefter med allt offentligt framträdande som skaldinna. Hon slutade dock inte att skriva, utan tvärtom så utvecklade hon sig ännu mer som lyriker och satiriker, skillnaden var bara att hon nu gav ut det anonymt.

Tjugosex år gammal (1780) gifte hon sig med dåvarande kanslisten Karl Peter Lenngren. Under de tolv första åren av äktenskapet hade hon närmare 70 stycken dikter och verser införda i Stockholmsposten. Under åren 1795-1800 skrev hon bland annat :
* Källan
* Biografi
* Gumman
* Min salig man
* Den glada festen
* Porträtterna
* Pojkarna
* Kärleken och dårskapen
* Gossen och leksakerna
* Fröken Juliana
* Adam och Evas första morgonsång
* Grevinnans besök
* Slottet och kojan
* Det högtförnäma äkta paret

Från en början visste man inte vem som hade skrivit dessa utsökta dikter. Man trodde att det kanske var Johan Henric Kellgren (så länge han levde) eller Carl Gustaf af Leopold som kunde ha skrivit några av dem. Men det blev snart offentligt att det var Anna Maria som skrivit dem och 1797 hyllades hon av Svenska Akademin när Gustaf Fredrik Gyllenborg till hennes ära läste ett ode (hyllningsdikt).

Efter sekelskiftet skrev hon inte så mycket, det blev endast några enstaka dikter de sjutton sista åren. Hennes hem var emellertid en samlingspunkt för hela den vittra kretsen av Svenska akademins ledamöter och yngre skalder, såsom Gyllenborg, Nils Rosenstein (1752-1824), Leopold, Mikael Choræus (1774-1806) och Franzén.

Anna Maria dog barnlös, den 8 mars 1817, 62 år gammal, efter några sista dystra år då hennes fosterdotter blivit sinnessjuk och hennes far drunknat. Hon ligger begravd på Klara kyrkogård där Svenska akademin har rest en minnessten.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-24 | Uppdaterad 2018-11-14
Samtida händelser 1754 - 1817
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon