Carl Gustaf af Leopold

Levde: 1756-1829 (73 år)
Titel: Skald, författare, ledamot av svenska akademien
Adel/ätt: Adliga ätten af Leopold. Adlad 1809. Utdöd 1829.
Far: Carl Adam Leopold (1726-1780)
Mor: Märta Kristina Hobel (-1772)

Carl Gustaf af Leopold

Biografi
Carl Gustaf af Leopold föddes 1756 i Stockholm (har sett både april och november som födelsemånad). Föräldrarna var tulltjänstemannen Carl Adam Leopold (30) och Märta Kristina Hobel. Kort efter födelsen flyttade familjen till Norrköping.

Han sattes i skola i Söderköping, och därefter till gymnasiet i Linköping. Som gymnasist fick han fjorton år gammal (1770) i Norrköping hålla ett tal på vers, till kronprins Gustav (III) födelsedag, vilket sedan trycktes.
Sjutton år gammal (1773) började han studera i Uppsala men lämnade universitetet mot slutet av 1774 för att börja som informator hos hovmarskalken greve Douglas på Stjärnorp. 1777 var han åter tillbaka i Uppsala, där han snart gjorde sig känd som skald. Men ett av hans första arbeten Skaldebrev till Adjuncten G i Norrköping (1777) väckte genom sin oanständiga ton de lärda männens missnöje och orsakade att han fick sig en tillsägelse inför konsistoriet.

Sin status som skald fick han genom sitt Ode över kronprinsens ( Gustav Adolfs) födelse 1778 vilket hälsades med stort bifall. Johan Henric Kellgren i "Stockholmsposten" utsatte den för en hård detaljkritik vilket orsakade en lång tvist mellan Kellgren och Leopold. Senare blev de dock vänner och Leopold ingick som medarbetare i Kellgrens tidning, där de bägge förenade sina vapen mot deras gemensamme fiende Thomas Thorild.

Av ekonomiska skäl reste han till Greifswald i Svenska Pommern år 1780, där han efter avlagt disputationsprov 1781 blev filosofi magister och 1782 docent i lärdomshistoria. Efter det blev han utnämnd till vice bibliotekarie vid Stralsunds stadsbibliotek i Mecklenburg-Vorpommern. 1785 var han åter tillbaka i Uppsala där han blev Lideniansk bibliotekarie.

Gustav III anställde honom 1786 till sin biträdande sekreterare och gav honom bostad på slottet. Kungen betalade också alla hans räkningar. I juni 1786 valdes han till ledamot av Svenska akademin, och 1787 blev han bibliotekarie vid Drottningholms bibliotek och året därefter blev han kungens handsekreterare. Så länge kungen levde fick han dock inga titlar, lika lite som de andra snillena som omgav kungen. Utan det var först efter kungens död 1792 som han utnämndes till kansliråd 1799, upphöjdes i adligt stånd 1809 med namn af Leopold och fick titeln av statssekreterare 1818.

Efter Kellgrens tidiga död (1795) intog Leopold hans "skaldetron" och blev den som utövade det största inflytandet på diktkonsten och den andliga odlingen i landet. Leopold är jämte Kellgren den tidevarvets mest representative författare och även representant för "upplysningstidevarvet". Detta beror bland annat på mångsidigheten i hans skriftställarskap, på hans kunskapsrikedom och lärdom, samt hans långa verksamhetstid. Till hans förnämsta verk hör hans bägge skrifter Oden och Virginia och hans översättning av Pirons komedi Metromanien. Han har även skrivit en mängd lyriska stycken som ode över begäret till ett odödligt namn och Häfdernas röst, Det slutande århundradet, Religionen m.fl. och politiska sånger som Sång över sjösegern vid Hogland och Förtjensten, Predikaren, fabler, epigram och poetiska berättelser. Den Svenska skildringen Eglé och Annette, Den vackra bedjerskan, Sagan om byxorna, Mina nya rum med flera skaldebrev.

På sin ålderdom förlorade han synen och tillbringade de sista sju åren i fullkomligt mörker. Det han sysselsatte sig med då var att delta i aftoncirklar, i vilka det deltog personer från olika stånd och med olika åsikter som diskuterade litteratur och politik. Hans hustru Sara Petronella Fehman, som han varit gift med sedan 1790, dog i maj 1829, och själv dog han i 9 november samma år, 73 år gammal och begravdes i Klara kyrkogård i Stockholm.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-21 | Uppdaterad 2018-11-14
Samtida händelser 1756 - 1829
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.

Källor
dela sidan
Böcker:
Litteraturhandboken, över 2000 författare (Forum)
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon