Carl Olof Cronstedt d.ä.

Levde: 1756-1820 (63 år)
Titel: Flaggkapten, befälhavare, kommendant & generaladjutant
Adel/ätt: Adliga ätten Cronstedt. Adlad 1693. Utdöd i Sverige 1862, fortlever i Finland.
Far: Johan Gabriel Cronstedt (1720-1774)
Mor: Hedvig Juliana Jägerhorn av Spurila (1720-1787)

Carl Olof Cronstedt

Biografi
Carl Olof Cronstedt föddes 3 oktober 1756 på Botby nära Helsingfors (som då tillhörde Sverige) som son till Johan Gabriel Cronstedt (36) och Hedvig Juliana Jägerhorn (36).

Nio år gammal (1765) började han som volontär vid Fredrik Adolfs regemente där han åtta år senare blev fänrik vid arméns flotta. 1788, vid 32 års ålder, hade han avancerat till överstelöjtnant. Han deltog i Gustav III:s ryska krig åren 1788-1790, där han var med i slaget vid Svensksund, där Sverige vann en överlägsen seger mycket tack vare honom. Han blev därför rikligt belönad - han blev utnämnd till generaladjutant hos kungen och överste i armén, samt statssekreterare för sjöärenden.

Cronstedt blev utnämnd till chef för fästningen Sveaborg 1790 och 1801 blev han kommendant där. Då Sveaborg i mars 1808 angreps av ryssarna fanns det över 6000 personer på fästningen, 2500 kanoner och ett stort förråd, och den ansågs som ointaglig. I slutet av mars föreslår ryssarna förhandlingar och kapitulation, men Cronstedt vägrar. I början av april går han dock med på vapenstillestånd, och samtidigt började han förhandla med ryssarna, och de skriver den 6 april på ett avtal som lyder: "svenskarna skall ge upp Sveaborg om inte förstärkning på minst fem linjeskepp kommer till deras hjälp innan den 3 maj". I Stockholm tror man dock att Sveaborg kan klara sig själv - fästningen skall ju i stort sett vara ointaglig. När ingen hjälp från Sverige dyker upp, kapitulerar därför Cronstedt i början av maj. Tillsammans med fästningen överlämnas till ryssarna också 94 fartyg. Dessa var egentligen avsedda för strid mot ryssarna i den finska skärgården. Sveaborg som var Ehrensvärds stolta verk och som kostat Sverige tjugofem miljoner riksdaler, förlorades utan nödtvång och utan att han egentligen kunde försvara sina handlingar.

Straffet blev hårt: Han förlorade sin officersgrad och sina ordnar, och han dömdes även till döden. Dödsstraffet drogs emellertid tillbaks efter påtryckningar från Alexander I. Ändå kritiserades och fördömdes han av sin samtid som en färrädare.

Familj & barn
Cronstedt (38) gifte sig 1794 med grevinnan Beata Sofia Wrangel af Sauss (32) och de fick barnen:
1) Hedvig Charlotta (1795-1868)
2) Gabriel Anton (1798-1893)
3) Carl Olof (1800-1883)

Cronstedt tillbringade sina sista dagar i enslighet i Helsingfors, där han dog den 7 april 1820, 63 år gammal och begravdes i Helsinge kyrkogård, Finland.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-29 | Uppdaterad 2019-09-15
Samtida händelser 1756 - 1820
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» riksarkivet.se
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon