Adolf Johan av Pfalz

Levde: 1629-1689 (60 år)
Titel: Riksmarskalk, generalissimus och pfalzgreve
Far: Johan Kasimir (1589-1652)
Mor: Katarina Vasa (1584-1638)

Adolf Johan av Pfalz

Biografi
Adolf Johan av Pfalz-Zweibrücken föddes på Stegeborgs slott i Östergötland den 11 oktober 1629 som son till pfalzgreven Johan Kasimir (40) och Katarina Vasa (44). Hans mor var dotter till Karl IX och således var Adolf Johan bror till den blivande kungen, Karl X Gustav.

Förlovning & äktenskap 1
År 1645 förlovade Adolf Johan (16) sig på en av drottning Kristinas bjudningar med Elsa Beata Brahe (16) som var dotter till greve Per Brahe d.y. De gifte sig dock först år 1649. De fick sonen Gusta Adolf 1651 som dog en dag gammal.

Generalguvernör
Vid tjugo års ålder (1649) utnämndes Adolf Johan till överkammarherre och 1651 till Lennart Torstensons efterträdare som generalguvernör över Västergötland, Dal och Värmland. Dessa befattningar var inte bara tomma titlar, utan verkliga statstjänster med stora löner.

När hans bror Karl X Gustav övertog regeringen hade Adolf ingen given befattning. Hans bror kände till hans många gånger jobbiga lynne. Han var emellertid med i Karl X Gustavs polska krig där han visade både mod och skicklighet.

Generalissimus
När Karl X Gustav måste bryta upp och tåga mot Danmark 1657 utnämndes Adolf Johan till generalissimus över de i Preussen kvarlämnade trupperna. Snart hördes från lägret obehagliga tvister och när sedan de svenska trupperna kom i trångmål, och även kungen ogillade ett och annat i hans åtgärder, blev han så arg att han reste hem. Kungen tog då bort honom från hans tjänster och verksamhet.

Broderns död
Efter att hans bror Karl X Gustav avlidit 1660 och dennes testamente lästes upp utnämndes Adolf Johan till 'riksmarskalk med säte och stämma framför riksdrotsen, samt till vice ordförande i regeringen'. Denna del av testamentet avfärdades dock av ständerna och då Adolf Johan anlände till Stockholm för att vara med på sin brors begravning blev han visserligen mottagen såsom det anstod en furste, men ändå underrättad om att hans plats i förmyndarregeringen hade tillsats av en annan. Han gjorde sedan ett par försök att få någon del med i rikets styrelse men utan framgång.

Äktenskap 2 & barn
Hans första hustru Elsa Beata dog 1653 och han gifte 1661 om sig med Elsa Elisabeth Brahe som var kusin till Adolf Johans förra hustru Elsa Beata. Elsa Elisabeth och Adolf Johan fick barnen:
2) Katharina (1661-1720)
3) Maria Elisabeth Louise (1663-1748)
4) Adolf Johan (1666-1701)
5) Gustav (1670-1731)

Adolf Johan bodde de sista åren av sitt liv på Stegeborgs slott. Hans andra hustru Elsa Elisabeth dog i februari 1689.

Adolf (60) gick bort den 14 oktober, tre dagar efter sin 60-årsdag. Hans begravdes först i Riddarholmskyrkan men flyttades sedan till Strängnäs.

År Titel/händelse (urval)
1647-1648 Utlandsresa till Frankrike, Italien och Tyskland
1649 Överkammarherre
1651 Generalguvernör i Västergötland med Värmland, Dalarna och Halland
1653 Grand-maitre (chef över) vid hovet och riksmarskalk
1656 Generalissimus över svenska arméerna i Polen och Preussen
1657 Generaldirektör över Västpreussen (mars-juni)
1660 Riksmarsk (ej i besittning)

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-31 | Uppdaterad 2021-01-08

Samtida händelser 1629 - 1689
1632 Gustav II Adolf stupar vid Lützen
1636 Svenska postverket grundas
1638 Nya Sverige grundas i Nordamerika
1643-1645 Torstensons krig
1645 Freden i Brömsebro
1649 Svenska Afrikanska kompaniet bildas
1650 90 % av svenskarna bor på landet
1650 Påbud på kyrkobesök på söndagar
1655-1660 X Gustav:s polska krig
1656-1661 Karl X Gustav ryska krig
1657-1658 Karl X Gustavs 1a danska krig
1658-1660 Karl X Gustavs 2a danska krig
1660 Karl X Gustav dör i Göteborg
1661 1:a sedlarna (Stockholm Banco)
1664 Karlshamn får stadsrättigheter
1665 Stora delar av Nyköping brinner
1666 Lunds universitet grundas
1668 Sveriges riksbank grundas
1669 23 st avrättas häxeri i Mora
1669 Kyrkobön mot trolldom införs
1670 6 st avrättas för häxeri i Kungälv
1673 En 5 år lång missväxtperiod börjar
1676 Skeppet Kronan förliser
1677 Kyrkobönen mot trolldom avskaffas
1680 Straffet för kyrkoslagsmål skärps
1682 Indelningsverket införs
1685 Kaffet kommer till Sverige
1687 Newton ger ut sin gravitationslag

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
» stora bilden

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon