Adolf Johan av Pfalz

Levde: 1629-1689 (60 år)
Titel: Riksmarskalk, generalissimus och pfalzgreve
Far: Johan Kasimir (1589-1652)
Mor: Katarina Vasa (1584-1638)

Adolf Johan av Pfalz

Biografi
Adolf Johan av Pfalz föddes på Stegeborgs slott i Östergötland den 11 oktober 1629 som son till pfalzgreven Johan Kasimir av Pfalz-Zweibrücken (40) och Katarina Vasa (nästan 45). Hans mor var dotter till Karl IX och således var Adolf Johan bror till den blivande kungen, Karl X Gustav.

När han var nio år gammal dog hans mor och 1645 när han var sexton förlovade han sig på en av drottning Kristinas bjudningar, med den lika gamla Elsa Beata Brahe som var dotter till greve Per Brahe d.y. De gifte sig dock först år 1649.

Vid tjugo års ålder (1649) utnämndes han till överkammarherre, och 1651 till Lennart Torstenssons efterträdare som generalguvernör över Västergötland, Dal och Värmland. Dessa befattningar var inte bara tomma titlar, utan verkliga statstjänster med stora löner.

När hans bror Karl X Gustav övertog regeringen, hade Adolf ingen given befattning. Hans bror kände till hans många gånger jobbiga lynne. Han var emellertid med i det Karl X Gustavs polska krig, där han visade både mod och skicklighet. När Karl X Gustav måste bryta upp och tåga mot Danmark 1657, utnämndes Adolf Johan till generalissimus över de i Preussen kvarlämnade trupperna. Snart hördes från lägret obehagliga tvister, och när sedan de svenska trupperna kom i trångmål, och även kungen ogillade ett och annat i hans åtgärder, blev han så arg att han reste hem. Kungen tog då bort honom från hans tjänster och verksamhet. När så Karl X Gustav avlidit 1660 och hans testamente lästes upp, utnämndes Adolf Johan till riksmarskalk, med säte och stämma framför riksdrotsen, samt till vice ordförande i regeringen. Denna del av testamentet avfärdades dock av ständerna och då han anlände till Stockholm för att vara med på sin brors begravning blev han visserligen mottagen såsom det anstod en furste, men ändå underrättad om att hans plats i förmyndarregeringen hade tillsats av en annan. Han gjorde sedan ett par försök att få någon del med i rikets styrelse, men utan framgång.

Hans första hustru dog 1653 och han gifte då om sig med Elsa Elisabeth Nilsdotter Brahe (1632-1689) och med henne fick han barnen:
* Adolf Johan d.y. av Pfalz 1660-1701
* Gustav av Pfalz 1670-1731

Adolf Johan bodde de sista åren av sitt liv på Stegeborgs slott. Hans andra hustru Elsa Elisabeth dog i februari 1689 och Adolf dog åtta månader senare, den 14 oktober, tre dagar efter sin 60-årsdag, och som det sägs: människohatande, missnöjd och i uppror mot hela mänskligheten. Hans begravdes först i Riddarholmskyrkan, men flyttades sedan till Strängnäs.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-31 | Uppdaterad 2017-12-01
Samtida händelser 1629 - 1689
1632  Gustav II Adolf stupar i slaget vid Lützen.
1636  Svenska postverket grundas.
1638  Kolonin Nya Sverige grundas i Nordamerika.
1643-1645  Torstenssons krig.
1645  Fred i Brömsebro.
1649  Svenska Afrikanska kompaniet bildas.
1650  90 procent av svenska folket bor på landet.
1650  Alla måste besöka kyrkan på söndagar.
1655-1660  X Gustav:s polska krig.
1656-1661  Karl X Gustav ryska krig.
1657-1658  Karl X Gustavs första danska krig.
1658-1660  Karl X Gustav andra danska krig.
1660  Karl X Gustav dör av feber i Göteborg.
1661  Stockholm Banco ger ut de första sedlarna.
1664  Karlshamn får stadsrättigheter.
1665  Stora delar av Nyköping brinner (1 juli).
1666  Lunds universitet grundas.
1668  Sveriges riksbank grundas.
1669  23 kvinnor döms till döden för häxeri i Mora.
1669  Kyrkobön mot trolldom införs.
1670  Sex personer avrättas för häxeri i Kungälv.
1673  En 5 år lång missväxtperiod börjar.
1676  Skeppet Kronan förliser utanför Öland.
1677  Kyrkobönen mot trolldom avskaffas.
1680  Straffet för slagsmål vid kyrkobesök skärps.
1682  Indelningsverket införs.
1685  Kaffet kommer till Sverige.
1687  Isaac Newton publicerar sin gravitationslag

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» riksarkivet.se
- Kopparstick efter målning av D. Beck

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon