Johan Fredrik Aminoff

Levde: 1756-1842 (86 år)
Titel: Generalmajor, finsk greve, svensk friherre
Adel/ätt: Adliga ätten Aminoff. Naturaliserad 1618
Far: Fredrik Aminoff (1727-1797)
Mor: Maria Elisabet Rotkirch (1725-1766)

Johan Fredrik Aminoff

Biografi
Johan Fredrik Aminoff föddes på Rilax gård i Tenala socken i Finland (som då tillhörde Sverige) 26 januari 1756 som son till ryttmästaren Fredrik Aminoff (29) och Maria Elisabet Rotkirch (31).

Volontär & page
Redan sju år gammal skrevs Aminoff in som volontär vid Nylands dragonregemente och 1770 antogs han som page hos konung Adolf Fredrik. När Adolf Fredrik dog 1771 förflyttades Aminoff till samma befattning vid Gustav III:s hov.

Aminoffs vapen

1788 deltog Aminoff i kriget mot Ryssland, där han blev befordrad till överstelöjtnant och generaladjutant. Han deltog i flera drabbningar och utnämndes efter krigets slut till överste och chef för det berömda Björneborgska regementet.

Livstids fängelse
Det ömsesidiga misstroendet som under Gustaf IV Adolfs förmyndarregering uppstod mellan den tillförordnade regeringen och den avlidne kungens förtrogna vänner ledde till en högmålsprocess där bland annat Aminoff 1793 blev anklagad för att ha försökt att störta regeringen. Han fick avsked ur rikets tjänst, och fick befallning att lämna Sverige. När han gjort det så utfärdades en arresteringsorder vilket gjorde att han spårades upp i Stralsund och återfördes till Sverige igen där han blev ställd inför Svea Hovrätt och förklarades där oskyldig, men av Högsta domstolen ansedd skyldig och blev dömd att förlora ära och adelskap, gods och livet, vilket ändrades till livstids fängelse på Carlstens fästning .

Återinsatt
Då Gustaf Adolf efter uppnådd myndighetsålder själv övertog rikets styrelse var det en av hans första regeringshandlingar att förklara fången på Carlsten åter insatt i sina förra rättigheter och värdigheter, så år 1798 utnämndes Aminoff på nytt till chef för Björneborgs regemente och 1799 blev han generalmajor.

Äktenskap 1 & barn
År 1778 gifte Aminoff (22) sig med Johanna Barbara Hisinger (16). De fick barnet:
1) Johanna Fredrika (1779-1784) († 4 år)
Johan Fredrik och Johanna måste ha skilt sig eftersom hon levde till 1836 och han gifte om sig 1791.

Äktenskap 2
1791 gifte Aminoff (35) sig med friherrinnan Fredrika Ruuth (17). Hustrun Fredrika sökte och erhöll skilsmässa från honom 1794 efter han blivit dömd till livstids fängelse. De fick inga barn.

Äktenskap 3 & barn
År 1801 gifte Aminoff (45) sig med Eva Mathilda Bruncrona (20) och de fick barnen:
2) Fredrika Matilda (1802-1805) († 2 år)
3) Gustaf (1803-1838)
4) Maria Sofia (1804-1815) († 10 år)
5) Adolf (1806-1844)
6) Fredrik (1807-1880)
7) Eva Vilhelmina (1810-1815) († 5 år)
8) Alexander (1811-1886)
9) Charlotta Ebba Augusta (1813-1815) († 2 år)
10) Johan Gustaf (1816-1818) († 2 år)
11) Sofia Maria Elisabeth (1818-1902)
12) Eva Matilda Augusta (1821-1821) († 1 dag)

Aminoff (86) gick bort den 30 mars 1842.

År Titel/händelse
1763 Volontär vid Nylands dragoner
1770 Page hos Adolf Fredrik
1770 Page hos Gustav III
1772-1773 Sekundadjutant vid Lovisa Ulrikas regemente
1773-1775 Fänrik vid livgardet
1775 Löjtnant
1777 Stabsadjutant av flygeln
1781-1782 Kapten
1782-1787 Kompanichef
1787-1790 Generaladjutant av flygeln och överstelöjtnant i armén
1790-1794 Överste och chef för Björneborgs regemente
1794 Fick avsked
1794 Dömd til döden
1798 Åter överste vid sitt förra regemente
1799 Generalmajor i armén
1799 Ledamot av finska strömrensningsdirektionen
1808 Friherre
1811 Erhöll av- sked ur svensk tjänst
1811 Ledamot av kommittén för finska ärenden i Petersburg
1811 Geheimeråd
1812 Erhöll stadfästelse å sin friherrliga värdighet
1819 Greve
1821-1827 Kansler för Åbo universitet

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-28 | Uppdaterad 2020-12-23

Samtida händelser 1756 - 1842
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» riddarhuset.se
» adelsvapen.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon