Johan August Sandels

Levde: 1764-1831 (66 år)
Titel: Fältmarskalk, greve, lantmarskalk, riksståthållare i Norge & en av rikets herrar
Adel/ätt: Grevliga ätten Sandels. Utdöd 1914
Far: Samuel Sandels (1724-1784)
Mor: Katarina Elisabeth Brandt (1735-1782)

Johan August Sandels

Biografi
Johan August Sandels föddes i Stockholm den 31 augusti 1764 som son till bergrådet Samuel Sandels (40) och Katarina Elisabeth Brandt (29).

Sandels blev elva år gammal kadett och två år senare underlöjtnant vid artilleriet. Han var då endast tretton år gammal. Fem år senare anställdes han såsom adjutant vid samma kår samt förflyttades 1785 som stabsryttmästare till finska kompaniet. Två år därefter befordrades han till major vid Karelska regementet. Han var även med under Gustav III:s ryska krig i Finland.

Han utnämndes efter freden i Värälä till överstlöjtnant och sekundchef för karelska dragonregementet samt blev 1795 generaladjutant, överste i armén 1799 och transporterad till överste och chef för Savolax fältjägareregemente 1803.

Med det finska kriget 1808 öppnade sig en ny och lysande bana. Sedan han den 7 april 1808 mottagit befälet över 5:e brigaden, som bestod av 3,200 man, av vilka han inte fick behålla mer än 1,600, anföll han och slog en stark rysk fördelning vid Pukkila kyrkby i början av maj samt ryckte med sin lilla krigsstyrka modigt framåt.
I juli 1808 blev han generaladjutant och i november samma år generalmajor, och året därpå upphöjdes han till friherre.

Äktenskap & barn
Den 5 november 1809 gifte Sandel (45) sig med friherrinnan Ulla Elisabet Hermelin (23) och de fick barnen:
1) Samuel August (1810-1892)
2) Ulrik Fabian (1812-1898)
3) Lars Gustaf (1815-1914)
4) Augusta Ulrika (1817-1835) († drunknade 18 år)
5) Carl Vilhelm (1818-1896)
6) Astrid Ebba Christiania (1820-1886)

Fyrtioåtta år gammal (1812) befordrades han till sekundchef för Svea livgarde, och efter att han av kungen blivit befordrad till generallöjtnant, avgick han som befälhavare för en del av svenska armén till Tyskland, där han deltog i fältslagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig.

I juli 1815 upphöjdes han till greve samt utnämndes samma år till president i krigskollegium, varvid han tog avsked från befattningen som chef för Svea livgarde. 1817 fick han serafimerorden och utsågs i nov. s.å till lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm.

Femtiofyra år gammal (1818) upphöjdes han till en av rikets herrar, och samma år till general av infanteriet och till riksståthållare i Norge. Denna post hade han till november 1827, då han på grund av försvagad hälsa begärde avsked. Under tiden hade han 1824 blivit befordrad till fältmarskalk.

Sandels gick bort den 22 januari 1831 i Stockholm, 66 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-02 | Uppdaterad 2019-10-16
Samtida händelser 1764 - 1831
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.

Källor
dela sidan
Böcker:
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon