Johan August Sandels

Levde: 1764-1831 (66 år)
Titel: Fältmarskalk, greve, lantmarskalk, riksståthållare i Norge & en av rikets herrar
Adel/ätt: Grevliga ätten Sandels. Utdöd 1914
Far: Samuel Sandels (1724-1784)
Mor: Katarina Elisabeth Brandt (1735-1782)

Johan August Sandels

Biografi
Johan August Sandels föddes i Stockholm den 31 augusti 1764 som son till bergrådet Samuel Sandels (40) och Katarina Elisabeth Brandt (29).

Sandels blev elva år gammal kadett och två år senare underlöjtnant vid artilleriet. Han var då endast tretton år gammal. Fem år senare anställdes han såsom adjutant vid samma kår samt förflyttades 1785 som stabsryttmästare till finska kompaniet. Två år därefter befordrades han till major vid Karelska regementet. Han var även med under Gustav III:s ryska krig i Finland.

Han utnämndes efter freden i Värälä till överstlöjtnant och sekundchef för karelska dragonregementet samt blev 1795 generaladjutant, överste i armén 1799 och transporterad till överste och chef för Savolax fältjägareregemente 1803.

Med det finska kriget 1808 öppnade sig en ny och lysande bana. Sedan han den 7 april 1808 mottagit befälet över 5:e brigaden, som bestod av 3,200 man, av vilka han inte fick behålla mer än 1,600, anföll han och slog en stark rysk fördelning vid Pukkila kyrkby i början av maj samt ryckte med sin lilla krigsstyrka modigt framåt.
I juli 1808 blev han generaladjutant och i november samma år generalmajor, och året därpå upphöjdes han till friherre.

Äktenskap & barn
Den 5 november 1809 gifte Sandel (45) sig med friherrinnan Ulla Elisabet Hermelin (23) och de fick barnen:
1) Samuel August (1810-1892)
2) Ulrik Fabian (1812-1898)
3) Lars Gustaf (1815-1914)
4) Augusta Ulrika (1817-1835) († drunknade 18 år)
5) Carl Vilhelm (1818-1896)
6) Astrid Ebba Christiania (1820-1886)

Fyrtioåtta år gammal (1812) befordrades han till sekundchef för Svea livgarde, och efter att han av kungen blivit befordrad till generallöjtnant, avgick han som befälhavare för en del av svenska armén till Tyskland, där han deltog i fältslagen vid Grossbeeren, Dennewitz och Leipzig.

I juli 1815 upphöjdes han till greve samt utnämndes samma år till president i krigskollegium, varvid han tog avsked från befattningen som chef för Svea livgarde. 1817 fick han serafimerorden och utsågs i nov. s.å till lantmarskalk vid riksdagen i Stockholm.

Femtiofyra år gammal (1818) upphöjdes han till en av rikets herrar, och samma år till general av infanteriet och till riksståthållare i Norge. Denna post hade han till november 1827, då han på grund av försvagad hälsa begärde avsked. Under tiden hade han 1824 blivit befordrad till fältmarskalk.

Sandels gick bort den 22 januari 1831 i Stockholm, 66 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-02 | Uppdaterad 2019-10-16
Samtida händelser 1764 - 1831
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet

Källor
dela sidan
Böcker:
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon