Frans Mikael Franzén

Levde: 1772-1847 (75 år)
Titel: Biskop i Härnösand och skald
Far: Zacharias Franzén (1744-1787)
Mor: Helena Schulin (1755-1811)

Frans Michael Franzén - målad av Johan Gustaf Sandberg

Biografi
Frans Mikael Franzén föddes den 9 februari 1772 i Finland (som då tillhörde Sverige) som son till köpmannen Zacharias Fransson Franzén (28) och Helena Mikaelsdotter Schulin (17) .

Han var i barndomen sjuklig och svag, men började i Uleåborgs skola, där han visade för sina år så ovanliga kunskaper, att han redan vid tretton ½ års ålder blev student i Åbo (1785), och vid sjutton ½ blev magister, med de högsta betygen i kandidatexamen. Efter ett besök i Uppsala för att studera Kants filosofi, återvände han 1791 till Åbo och disputerade med avhandlingen Om språkets ursprung.

Tjugotre år gammal (1795) reste han till Danmark, Tyskland, Frankrike och England. Under sin frånvaro utnämndes han till universitetsbibliotekarie i Åbo. Tre år senare fick han fullmakt att jämte bibliotekariebefattningen inneha professuren i lärdomshistoria, som 1801 byttes mot professuren i allmän historia och moralfilosofi. 1803 prästvigde han sig och utnämndes samma år till kyrkoherde i Pemar.

Efter att Finland skilts från Sverige (1809) flyttade han till det sistnämnda, där han 1810 utnämndes till kyrkoherde i Strängnäs stift, blev teologie doktor 1818, kontraktsprost 1820 och befordrades 1823 till kyrkoherde i Klara församling i Stockholm. 1831 fick han flest röster i valet till biskop i Härnösand och utnämndes då till biskop där. Han tillträdde dock inte biskopsämbetet förrän 1834, men hade sedan denna tjänst i tretton år.

Hans poetiska ryktbarhet började med några införda lyriska små stycken, dels i Åbo tidningar, dels i Stockholms-Posten, av vilka följande kan nämnas: Människans anlete, Den gamla knekten, Unga flicka i din vår, Goda gosse, glaset töm, vilka gjorde hans namn berömt i både Sverige och Finland. För sin skrift Sång över greve Gustaf Filip Creutz vann han Svenska akademiens stora pris.
Franzén var gift tre gånger, 1799 gifte han sig med Margareta Elisabet (Lilly) Roos och åtta år senare med Sofia Kristina Wester och till slut, femtionio år gammal (1831), med Kristina Elisabet Arvidsson.

Han dog den 14 augusti 1847, 75 år gammal och ligger begravd på gamla kyrkogården Härnösand.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-05 | Uppdaterad 2018-11-14
Samtida händelser 1772 - 1847
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel
1817 Kaffeförbud införs för 5:e gången
1818 Karl XIII dör
1818 Karl XIV Johan blir kung
1822 358 hus i Norrköping brinner ner
1822 Kaffeförbudet från 1817 hävs
1824 Stockholms dagblad grundas
1827 Brand förstör största delen av Åbo
1830 Hierta grundar Aftonbladet
1831 Första hästkapplöpningen i Sverige
1832 Dödsstraffet hängning avskaffas
1834 Första mekaniska bomullsväveriet
1834 Koleran dödar 12 500 i Göteborg
1836 Triumfbågen i Paris färdigbyggd
1838 Demonstrationer mot judar (Sthlm)
1841 Spö- och risstraff isf böter avskaffas
1841 Stockstraffet avskaffas
1842 Obligatorisk skolgång införs
1844 Karl XIV Johan dör
1844 Oscar I blir ny kung
1844 Säkerhetständstickan uppfinns
1845 Förbudet mot kusingifte upphävs
1846 Skråväsendet avskaffas

Källor
dela sidan
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Berömda svenskar från tolv sekler (Sahlberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» runeberg.org
» stora bilden

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon