Johan Christopher Toll

Levde: 1743-1817 (74 år)
Titel: Jägmästare, general, fältmarskalk, förmögen godsägare, greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Toll. Friherrlig 1799. Grevlig 1814. Utdöd 1817
Far: Reinhold Gustaf Toll (1689-1751)
Mor: Elsa Sofia Gyllenstierna (1705-1774)

Johan Christopher Toll

Biografi
Johan Christopher Toll föddes den 1 februari 1743 i Skåne som son till överstelöjtnant Reinhold Gustaf Toll (54) och friherrinnan Elsa Sofia Gyllenstierna (38).

Volontär
Vid femton års ålder gick Toll in som volontär vid Södermanlands regemente, med vilket han beordrades till Pommerska kriget. Han hoppades att bli utnämnd till officer, men när detta inte inträffade tog han i december 1760 avsked och återvände till Sverige.

Tjugoett år gammal (1764) tog han hovrättsexamen i Lund och blev efter detta inskriven som auskultant i Göta hovrätt.

Överjägmästare
Efter att han som domare några år efter råkade göra ett formfel som drog till sig anmärkningar lämnade han även denna bana. 1769 blev han så istället överjägmästare i Kristianstads län.

Statskuppen
1772 års statskupp blev en vändning för honom. Han hjälpte Gustav III med statskuppen genom att han lyckades få kommendanten i Kristianstad att säga upp ständernas tro och lydnad och sätta staden i belägringstillstånd.

Titlar & ämbeten
Han blev för detta rikt belönad, bland annat blev han ryttmästare i armén och adlad. 1775 blev han major, 1777 överstelöjtnant och 1780 överste, 1786 generalmajor och förste generaladjutant.

Dömdes
Det var han som gjorde upp fälttågsplanen för det 1788 utbrutna ryska kriget och ombestyrde arméns utrustning. När det sedan blev svårigheter för kungen i fälttåget var det han som fick skulden. Detta gjorde att han kom på kant med kungen vilket visades sig senare när han blev beskylld för att vara med i den så kallade "Armfeltska konspirationen" där han dömdes till två års fängelse vilket dock ändrades till ett års lindrigt fängelse på egna rum i Wismar i Mecklenburg-Vorpommern.

Återinsatt
När så Gustav IV Adolf blev kung blev Toll åter insatt i sina ämbeten och blev också år 1800 friherre, generalguvernör över Skåne, general vid kavalleriet och även en av rikets herrar.

1807 avslutade Toll Gustav IV Adolfs krig mot fransmännen, genom konventionen i Stralsund, och blev för detta belönad med att bli fältmarskalk och greve.

Johan Christopher Toll (74) gick bort på kungsgården Bäckaskog slott i Skåne den 21 maj 1817 och begravdes vid Riseberga kyrka i Skåne.

År Titel/händelse
1758-1759 Volontär vid Södermanlands regemente
1759 Sergeant vid Södermanlands regemente
1761 Sergeant vid Hessensteinska regementet vid Kronobergs regemente
1764 Hovrättsexamen i Lund
1764 Student (7/3)
1764 Examen till rättegångsverken (30/5)
1764 Auskultant i Göta hovrätt (12/6)
1765 Tillförordnad häradshövding i Bjäre härad
1766 Vice häradshövding
1769 Överjägmästare i Kristianstads län
1772 Ryttmästares fullmakt (12/9)
1772 Adlad (13/9)
1774 Tjänstgöring på södra skånska kavalleriregementet
1775 Major i armén 
1776 Överstelöjtnant i armén och generaladjutant av flygeln
1777 Militär ledamot av krigskollegium i och för handläggning av särskilda ärenden
1780 Överste för södra skånska kavalleriregementet 
1786 Generalmajor i armén och konungens förste generaladjutant
1788 Ledamot av kommittén till örlogsflottans utredande och amiralitetsverkets förbättrande
1788 Kommenderande general i Skåne
1790 Generalintendent för flottan
1790 Åter generalbefälhavare i Skåne
1792 Generallöjtnant och t. f. president i krigskollegium
1792 Ministre plénipotentiaire till polska hovet
1794 Dömd från sina ämbeten och till två års fängelse samt avförd till Wismar
1797 Återfick generallöjtnantsvärdigheten och sina ordnar 
1797 Chef för södra skånska kavalleriregementet
1797 Ledamot av konungens konselj
1798 Ledamot av krigsmannasällskapet
1799 Sändebud till ryska hovet
1799 Friherre (16/11)
1801 Generalguvernör i Skåne
1802 General av kavalleriet
1805 En av rikets herrar
1807 Tjänstgörande general vid armén i Pommern
1807 Fältmarskalk
1807 Befälhavare över södra armén i Skåne
1809 Nedlade befälet och fick avsked från generalguvernörsämbetet 
1810 Generalbefälhavare i Skåne
1814 Upphöjd till greve

Dela

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-16 | Uppdaterad 2020-12-18

Samtida händelser 1743 - 1817
1743 Stora daldansen utspelar sig
1749 Modern befolkningsstatistik införs
1751 Fredrik I dör, Adolf Fredrik blir kung
1752 Serafimerlasarettet invigs (Sthlm)
1753 Den gregorianska kalendern införs
1755 Cajsa Wargs kokbok kommer ut
1757 Storskifte införs i Sverige
1757 Kaffeförbud införs i landet
1757-1763 Pommerska kriget pågår
1760 Sverige har 1 925 000 invånare
1765 Mösspartiet tar makten i Sverige
1767 Sverige har 2 009 696 invånare
1769 Kaffeförbudet från 1757 hävs
1771 Adolf Fredrik dör
1771 Gustav III blir kung
1772 Gustav III:s statskupp
1774 Ny tryckfrihetsförordning skrivs
1779 Sverige förbjuder häxjakt
1784 Kolonin Saint Barthélemy grundas
1788 Anjalaförbundet
1788-1790 Gustav III ryska krig
1789-1799 Franska revolutionen pågår
1792 Gustav III blir skjuten och dör
1794 Kaffe förbjuds i Sverige igen
1796 Smittkopporsvaccin uppfinns
1796 Kaffeförbudet från 1794 hävs
1799 Kaffeförbud i Sverige återigen
1801 Tiggeri straffas med ris & spinnhus
1802 Kaffeförbudet från 1799 hävs
1803-1815 Första Napoleonkriget
1806 Hela Uddevalla brinner ner
1808-1809 Finska kriget
1810-1812 Kriget mot Storbritannien
1811 Soldatutskrivningsuppror i Skåne
1813-1814 Andra Napoleonkriget
1814 Fred i Kiel

Källor
Böcker:
• Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)
• Sveriges fältmarskalker (Rosander)
• Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
• Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon