Johan Liljencrantz

Levde: 1730-1815 (84 år)
Titel: Gustav III:s finansminister, ämbetsman och greve
Adel/ätt: Grevliga ätten Liljencrantz. Adlad 1768. Friherrlig 1777. Grevlig 1812
Far: Anders Westerman (1672-1739)
Mor: Maria Kristina Gyllenkrook (1691-1758)

Johan Liljencrantz

Biografi
Johan Liljencrantz föddes med namnet Johan Westerman i Gävle den 20 augusti 1730 som son till kyrkoherden Anders Westerman (58) och Maria Kristina Gyllenkrook (39).

Efter studierna i Uppsala började han som auskultant i kommerskollegium, där han 1756 blev notarie. Han gjorde en utomlandsresa för att lära sig mer om handel-, manufaktur- och finansvetenskaperna. För sin skicklighet blev han belönad med en rad titlar, bland annat kommersrådstitel (1767), och året därpå blev han upphöjd i adligt stånd med namnet Liljencrantz. 1773 blev han statssekreterare för handel- och finansärenden, 1777 blev han friherre, 1778 fick han presidentsplatsen i statskontoret, 1786 blev han riksråd, 1812 upphöjdes han till greve med mera. Han var även med som ledamot i Vetenskapsakademien.

Eleonora Stjernstedt
Eleonora Stjernstedt
(1743-1801)
Familj & barn
Trettiosex år gammal (1766) gifte Johan sig med Ottiliana Vilhelmina Transchiöld (25) och de fick barnen:
1) Johan Vilhelm (1768-1816)
2) Axel Ludvig (1769-1861)
3) Gustaf Adolf (1772-1832)
4) Carolina Aurora (1773-1778)
5) Maria Charlotta (1775-1826)
6) Carl Otto (1776-1818)
7) Fredrik August (1778-1843)

Ottiliana gick bort 1788 och året därpå gifte han sig med friherrinnan Eleonora Stjernstedt (46). De fick inga barn.

Myntrealisation
Liljencrantz genomförde en myntrealisation för att minska myntfloran. Innan detta räknade man i dukater, riksdaler specie, daler kopparmynt, riksdaler hamburger banco, daler silvermynt, daler carolin och daler courant. Alla dessa olika enheter ersattes av riksdalern, som var indelad i 48 skillingar. Det tog emellertid lång tid innan detta slog igenom hos folket. Gustav III hade ett stort förtroende och litade helt och hållet på Liljencrantz i finansangelägenheterna.

Kronobränneri
Såsom kungens finansman föreslog Liljencrantz 1774 att man skulle förbjuda att folk fick bränna brännvin hemma och istället öppna kronobrännerier. På så sätt skulle kronan få in en massa pengar. Kungen gick med på förslaget och allt som hade med sprit förbjöds, man fick inte importera sprit, inte ens reparera sina gamla brännvinspannor. Ett sextiotal kronobrännerier uppfördes runt om i landet och från och med nu var det förbjudet enligt lag att bränna hemma.

Liljencrantz skapade även bestämmelserna om fri spannmålshandel (1775 och 1780) och la därmed grunden till det svenska jordbrukets senare utveckling. Femtiosex år gammal (1786) tog han avsked från statssekreterarämbetet eftersom han inte var helt enig med kungen, dessutom lyckades han inte få kungen att sluta slösa pengar.

Sedan år 1767 var Liljencrantz ledamot i Vetenskapsakademien och även Lantbruksakademin och flera olika ekonomiska- och patriotiska sällskap. Med åren blev Liljencrantz en förmögen man och 1778 köpte han Sturehov slott som ligger i norra Botkyrka vid Mälaren. Han anlitade arkitekten Carl Fredrik Adelcrantz för att rita och uppföra en ny huvudbyggnad. Han var också ägare till Norsborg.

Liljencrantz gick bort den 22 januari 1815, 84 år gammal.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-17 | Uppdaterad 2019-09-11
Samtida händelser 1730 - 1815
1734  Ny lag avskaffar stympning som straff.
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsida:
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon