Yrken/titlar


 

 
Riksskattmästare
Rikets 5:e högsta ämbete. Skötte skatteuppbörden och finansförvaltningen. Personerna är sorterade på födelseår