Yrken/titlar


 

 
Häradshövding
Titeln på ordförande i en häradsrätt i ett härad på landsbygden, motsvarande borgmästarens roll i rådhusrätten i en stad. Personerna är sorterade på födelseår