Yrken/titlar


 

 
En av rikets herrar
Titeln "En av rikets herrar" utgick från personlig duglighet och inte enbart från vänskapen med kungen.