Historiska personer - efternamn

Sorterat på efternamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav eller sök på förnamn.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö

Namn

Titel/yrke

Levde

Wachtmeister - Axel  Fältmarskalk 1643-1699
Wachtmeister - Hans  Riksråd 1641-1714
Wagner - Richard  Kompositör 1813-1883
Walewska - Maria  Grevinna 1786-1817
Wallenberg - André Oscar  Grundare 1816-1886
Wallenstein - Albrecht  Fältherre 1583-1634
Wallin - Johan Olof  Biskop/Ärkebiskop 1779-1839
Warg - Cajsa  Författare 1703-1769
Wargentin - Pehr Vilhelm  Astronom 1717-1783
Wasaborg - Gustav af Guvernör 1616-1653
Wedel-Jarlsberg - Herman  Länsgreve 1779-1840
Widerström - Karolina  Läkare 1856-1949
Wilde - Oscar  Författare 1854-1900
Wolsey - Thomas  Biskop/Ärkebiskop 147(5)-1530
Wrangel - Carl Gustaf  Överbefälhavare 1613-1676
Wrangel - Herman  Fältmarskalk 158(4)-1643
Wrede - Fabian  Landshövding 1641-1712