Historiska personer - efternamn

Sorterat på efternamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav eller sök på förnamn.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö

Namn

Titel/yrke

Levde

Sachsen - Johan Georg I av Kurfurste 1585-1656
Sachsen - Kristina av Dansk drottning 1461-1521
Sachsen-Lauenburg - Katarina av Svensk drottning 1513-1535
Sahlgren - Niclas  Grundare 1701-1776
Sandberg - Johan Gustaf  Konstnär 1782-1854
Sandels - Johan August  Fältmarskalk 1764-1831
Saxe-Coburg & Gotha - Albert av Drottninggemål 1819-1861
Saxe-Coburg-Gotha - Maud av Norsk drottning 1869-1938
Saxe-Meiningen - Adelaide av Engelsk drottning 1792-1849
Scharff - Paulus  Kyrkoherde 1661-1743
Scheele - Carl Wilhelm  Kemist 1742-1786
Scheffer - Carl Fredrik  Riksråd 1715-1786
Scheffer - Ulrik  Riksråd 1716-1799
Schröder - Georg Engelhard  Konstnär 1684-1750
Schröderheim - Elis  Landshövding 1747-1795
Schubert - Franz  Kompositör 1797-1828
Serenius - Jakob  Biskop/Ärkebiskop 1700-1776
Sergel - Johan Tobias  Bildhuggare 1740-1814
Seymour - Jane  Engelsk drottning 1509-1537
Shakespeare - William  Dramatiker 1564-1616
Silfverstolpe - Malla  Kulturbärare 1782-1861
Sinclair - Malcolm  Major 1690-1739
Skottland - Jakob IV av Skotsk kung 1473-1513
Skottland - Jakob V av Skotsk kung 1512-1542
Skytte - Johan  Ståthållare 1577-1645
Spanien - Filip II av Spansk kung 1527-1598
Sparre - Carl  Överståthållare 1723-1791
Sparre - Erik  Riksråd 1550-1600
Sparre - Johan  Riksråd 1551-1599
Spegel - Haquin  Biskop/Ärkebiskop 1645-1714
Sprengtporten - Göran Magnus  General 1740-1819
Sprengtporten - Jacob Magnus  Generallöjtnant 1727-1786
Stagnelius - Erik Johan  Författare/Skalder 1793-1823
Stedingk - Curt Bogislaus  Fältmarskalk 1746-1837
Stenbock - Gustaf Otto  Riksamiral 1614-1685
Stenbock - Katarina  Svensk drottning 1535-1621
Stenbock - Magnus  Fältmarskalk 1664-1717
Stiernhielm - Georg  Författare 1598-1672
Storbritannien - Anna av Engelsk drottning 1665-1714
Storbritannien - Caroline Mathilde av Dansk drottning 1751-1775
Storbritannien - Edvard VII av Engelsk kung 1841-1910
Storbritannien - George I av Engelsk kung 1660-1727
Storbritannien - George II av Engelsk kung 1683-1760
Storbritannien - George III av Engelsk kung 1738-1820
Storbritannien - George IV av Engelsk kung 1762-1830
Storbritannien - George V av Engelsk kung 1865-1936
Storbritannien - Louise av Dansk drottning 1724-1751
Storbritannien - Vilhelm IV av Engelsk kung 1765-1837
Strindberg - August  Författare 1849-1912
Struensee - Johann Friedrich  Läkare 1737-1772
Stuart - Carl Magnus  Generalguvernör 1650-1705
Stuart - Henry  Drottninggemål 1545-1567
Stuart - Jakob I / VI   Skotsk kung 1566-1625
Sture - Erik   Hovjunkare 1546-1567
Sture - Nils  Militär 1543-1567
Sture - Svante Nilsson  Riksföreståndare 146(0)-1512
Sture d.y. - Sten  Riksföreståndare 1492-1520
Sture d.y. - Svante  Riksråd 1517-1567
Sture d.ä. - Sten  Riksföreståndare 144(0)-1503
Sundbäck - Gideon  Uppfinnare 1880-1954
Svedberg - Jesper  Biskop/Ärkebiskop 1653-1735
Svedenborg - Emanuel  Uppfinnare 1688-1772
Sverdrup - Otto Neumann  Upptäcktsresande 1854-1930
Sverige - Louise av Dansk drottning 1851-1926
Swebilius - Olof  Biskop/Ärkebiskop 1624-1700
Swift - Jonathan  Författare 1667-1745