Historiska personer - efternamn

Sorterat på efternamn. Ändra sortering genom att klicka på en bokstav eller sök på förnamn.

A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U V W Y Z Å Ö

Namn

Titel/yrke

Levde

Rehn - Jean Eric  Arkitekt 1717-1793
Rehnskiöld - Carl Gustaf  Generallöjtnant 1651-1722
Renoir - Auguste  Konstnär 1841-1919
Reuterholm - Gustaf Adolf  Serafimerriddare 1756-1813
Ribbing - Adolf Ludvig  Konspiratör 1765-1843
Rijn - Rembrandt van Konstnär 1606-1669
Robespierre - Maximilien de Revolutionär 1758-1794
Romanov - Peter I Aleksejevitj  Rysk kejsare 1672-1725
Rosen - Georg von Konstnär 1843-1923
Rosén von Rosenstein - Nils  Läkare 1706-1773
Roslin - Alexander  Konstnär 1718-1793
Rotterdam - Erasmus av Filosof 1466-1536
Rousseau - Jean-Jacques  Författare 1712-1778
Rubens - Peter Paul  Konstnär 1577-1640
Rudbeck - Ture Gustaf  Överståthållare 1714-1786
Rudbeck d.ä. - Olof  Professor 1630-1702
Rudbeckius - Johannes  Biskop/Ärkebiskop 1581-1646
Rudenschöld - Magdalena  Mätresser 1766-1823
Runeberg - Johan Ludvig  Författare/Skalder 1804-1877
Rydberg - Viktor  Författare 1828-1895
Rålamb - Claes  Landshövding 1622-1698
Röntgen - Wilhelm Conrad  Fysiker 1845-1923