Aaron Isaac

Levde: 1730-1816 (86 år)
Titel: Handelsman och gravör
Far: Isaac Itsik Brietzen
Mor: ?

Aaron Isaac

Biografi
Aaron Isaac föddes i Treuenbrietzen i den tyska delstaten Brandenburg den 16 september 1730.

I unga år lärde han sig till sigillgravör och bosatte sig i den dåvarande universitetsstaden Bützow i hertigdömet Mecklenburg-Schwerin. Han arbetade där som assistent åt en sigillgravör och ägnade sig vid sidan av åt att sälja galanterivaror. Han kom även i kontakt med svenska officerare, fick av dessa många uppdrag med att gravera sigill och fick höra att det i Sverige rådde brist på personer med hans yrkeskunskaper.

Han begav sig därför 1774 till Sverige och fick, gynnad av överståthållaren i Stockholm Carl Sparres tillstånd att bosätta sig där och hämta sin hustru och sina barn. 1779 gav riksdagen tillstånd åt judarna att ha en synagoga i Stockholm och högst tre andra städer, och 1782 utfärdades det så kallade Judereglementet, som reglerade vilka näringar judarna fick utöva och i vilka städer de fick bo (förutom Stockholm även Norrköping och Göteborg – en judisk församling tillkom dock även i Karlskrona).
Förutom gravyren ägnade han sig även åt handel och blev 1788 utsedd till arméleverantör i Gustav III:s krig mot Ryssland och for därför över till Finland. På grund av bristen på pengar under kriget lät krigskommissarien Per Georg Fahnehielm utfärda anvisningar till fältkassan, kallade "fahnehjelmare", som skulle vara likvärdiga med riksgäldssedlar. Samtidigt lät Gustav III sätta upp ett sedeltryckeri för att producera falska ryska pengar och därigenom sprida oro i den ryska ekonomin.

Vid en växelaffär med greve Adolph Fredric Munck af Fulkila blev han pålurad falska så kallade fahnehjelmare, som Munck tydligen på eget bevåg hade låtit trycka. Han häktades en tid i Åbo men frikändes, medan greve Munck 1792 av hertig Karl tvingades i landsflykt.
På sin ålderdom nedtecknade han sina minnen på en med hebreiska bokstäver skriven tysk-judisk dialekt som ofta kallas västjiddisch. Memoarerna har publicerats i ett par olika upplagor och i översättningar till standardtyska och öst- eller standardjiddisch.
Memoarerna vittnar bland annat om de konflikter han hade med andra medlemmar i den judiska stockholmsförsamlingen, där hans ledarskap inte alls var oomtvistat. Han inköpte själv en begravningsplats åt stockholmsjudarna, som ännu bär hans namn, Aronsberg på Kungsholmen, medan en annan grupp i församlingen anlade en egen begravningsplats, Kronoberg, i nuvarande Kronobergsparken (också på Kungsholmen).
Han gick bort den 21 oktober 1816, 86 år gammal och begravdes på Mosaiska kyrkogården, Aronsberg, Stockholm.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-18 | Uppdaterad 2019-09-11
Samtida händelser 1730 - 1816
1734  Obligatorisk bouppteckning blir lag.
1740  Carl Michael Bellman föds i Stockholm.
1741-1743  Hattarnas ryska krig.
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.

Källor
dela sidan
Hemsida:
» runeberg.org

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon