Adolph Fredric Munck (af Fulkila)

Levde: 1749-1831 (82 år)
Titel: Kammarpage, hovstallmästare, greve, överståthållare, landshövding
Adel/ätt: Grevliga ätten Munck. Friherrlig 1778. Grevlig 1788. Utdöd 1831
Far: Anders Erik Munck af Fulkila (1720-1779)
Mor: Hedvig Juliana Wright (1729-1808)

Adolph Fredric Munck af Fulkila

Biografi
Adolph Fredric Munck af Fulkila föddes den 28 april 1749 i Savolax i Finland (som då tillhörde Sverige) som son till överstelöjtnant Anders Erik Munck af Fulkila (29) och Hedvig Juliana Wright (20).

Hans föräldrar var så fattiga att när han 1765 blev antagen som page vid hovet i Stockholm ansågs detta som en oerhörd stor tur. Två år senare anställdes han som kammarpage hos Gustav III som för hans raska väsen och hurtiga utseende gjorde att han blev kungens gunstling och 1771 gjorde honom till kornett vid livdragonerna och året därpå till första kammarpage. 1775 blev han ryttmästare vid adelsfanan, 1776 sekundmajor, 1777 till förste hovstallmästare och 1778 upphöjdes han i friherrligt stånd. Han fick då ståthållarskapet över Drottningholm slott och län och även Svartsjö län.

1782 utnämndes han till överstelöjtnant vid adelsfanan, men fem år senare tog han avsked från regementet, och blev året därpå istället landshövding över Uppsala län och president i kammarrevisionen. 1789 blev han även greve. Han inkallades också i regeringen under kungens frånvaro 1789-1790, och fick då också serafimerorden. Då dessa ynnestbevis inte kunde förklaras av hans personliga egenskaper eller kunskaper, sökte man förklaringen från andra håll, och man gissade till och med på förbindelser av den mer hemlighetsfulla arten…

Han var också den som 1775 hjälpte Gustav III och hans fru Sofia Magdalena att återfå det avbrutna äktenskapliga samlivet och det gick rykten om att han själv skulle vara far till Gustav (IV) Adolf som drottningen födde 1778.

Vid utbrottet av Gustav III:s ryska krig hade kungen låtit tillverka falska ryska guldmynt som skulle spridas i Ryssland. Detta visste Adolph om och han lät då tillverka falska så kallade "fahnehjelmare", och påstod att detta var kungens order. När dessa prånglats ut i Finland upptäcktes detta och man angav honom. Han nekade emellertid inför kungen, som inte hann slutföra saken innan han blev skjuten på maskeradbalen.

Hertig Karl (XIII) ville inte ge honom laga straff, utan lät honom i egenhändig skrift avsäga sig sina ämbeten, grevetiteln och ordenstecken. Han fick i alla fall en "pension" och hade från år 1800 till Gustav IV Adolfs avsättning år 1809 ett årligt underhåll på 1000 holländska dukater.

Efter att han lämnat landet ändrade han sitt namn till Menck, och blev 1816 greve i hertigdömet Massa-Carrara där han dog den 18 juli 1831, 82 år gammal och ogift. Han begravdes i en fattigrav i Massa, Italien.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-19 | Uppdaterad 2019-09-11
Samtida händelser 1749 - 1831
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon