Wilhelm Mauritz Klingspor

Levde: 1744-1814 (69 år)
Titel: General, greve, fältmarskalk 1808, överståthållare
Adel/ätt: Grevliga ätten Klingspor. Friherrlig 1771. Grevlig 1799
Far: Cristian Fredrik Klingspor (1711-1785)
Mor: Anna Magdalena Pauli (1721-1774)

Wilhelm Mauritz Klingspor

Biografi
Wilhelm Mauritz Klingspor föddes den 7 december 1744 på Fluxerum i Kalmar län som son till friherre Cristian Fredrik Klingspor (33) och Anna Magdalena Pauli (23).

Klingspor började tidigt sin militära bana, redan vid tolv års ålder skrevs han som lieutenant vid regementet Royal Pologne i Frankrike där han skaffade sig krigserfarenhet och avancerade snabbt. Tack vare sin begåvning och sitt vinnande sätt gjorde han karriär även som hovman och vann snart den kungliga familjens gunst.

Väl tillbaka i Sverige blev han snabbt befordrad så att han redan 1779 var överste och chef för Västerbottens regemente.
Kort före kriget 1788-1790 utnämndes han till generaladjutant hos Gustav III och ledde energiskt utrustandet av armén. I augusti 1788 blev han även formellt generalintendent vid armén i Finland. Han deltog ej i Anjalaförbundet utan förblev lojal mot kungen i motsats till sin yngre bror, Otto Reinhold Klingspor.

Klingspor visade stor skicklighet vid ordnandet av arméns försörjning. Efter general Kaulbars reträtt från Kaipiais i juli 1789 räddade han genom energiska åtgärder arméns förråd vid Anjala från att falla i fiendens händer. Efter freden 1790 utnämndes han till general en chef i Finland, blev 1792 tjänstgörande generaladjutant i Stockholm och var ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1792-1793.

1799 upphöjdes han i grevligt stånd och året därpå till " en av rikets herrar". 1802 utnämndes han till general.
När kriget mot Ryssland bröt ut i början av 1808 lade Gustav IV Adolf ledningen av Finlands försvar i hans händer - vilket emellertid inte gick så bra eftersom Sverige förlorade Finland, vilket ledde till att han fick avsked i september 1808. Inte desto mindre blev han i januari 1809 utnämnd till generalbefälhavare över Norra armén och generalguvernör över Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Han blev även överståthållare i Stockholm.

År Titel/händelse
1751 Volontär vid Jönköpings regemente
1756 Inskriven vid Lunds Universitet
1756 Löjtnant vid regementet Royal Pologne i fransk tjänst
1757 Sekundlöjtnant vid prinsen av Nassau-Usingens regemente i fransk tjänst
1759 Fänrik vid Spensiska reg i Stralsund
1761 Löjtnant vid Jönköpings regemente
1763 Avsked ur franska tjänsten
1765 Löjtnant vid Jämtlands dragonregemente
1766 Kavaljer vid Adam Horns ambassad till danska hovet
1767 Kapten vid Jämtlands dragonregemente
1771 Sekundmajor vid Jämtlands dragonregemente
1771 Kavaljer hos hertig Fredrik Adolf
1772 Sekundmajor vid Upplands regemente
1775 Överstelöjtnant vid Västerbottens regemente
1779 Överste o chef vid Västerbottens regemente
1785 Överste o chef vid Dalaregementet
1785-1791 Förste hovstallmästare
1788 Kungens generaladjutant
1788 Generalintendent vid armén i Finland
1789 Generalmajor
1790 Generallöjtnant
1790 General en chef i Finland
1792-1793 Tjänstgörande generaladjutant i Stockholm o ledamot av rikets ärenders allmänna beredning
1792 I beskickning till Petersburg
1792 Tillförordnad president i krigskollegiet
1793 Åter general en chef i Finland
1794 Överste för Björneborgs regemente
1795 Överste för Nylands regemente
1797 Ordförande i finska strömrensningskommissionen o förste kommissarie vid gränsregleringen mot Ryssland
1797 I beskickning till ryska hovet
1799 Greve
1800 en av rikets herrar
1800 Generaladjutant o ledamot av tillförordnad regering under Gustav IV Adolfs resa till Petersburg
1802 General av infanteriet
1802 Generalinspektör över trupperna i Finland
1805 Ledamot av tillförordnade regeringarna
1808 Fältmarskalk
1809 Tillförordnad generalguvernör i Norrland o generalbefälhavare över norra armén
1809 Överståthållare i Stockholm
1809 Medlem av regeringskonseljen efter Gustav IV Adolfs avsättning

Äktenskap 1 & barn
År 1771 gifte Klingspor (27) sig med Anna Charlotta af Petersens (16) och de fick barnen:
1) Gustaf (1772-1840)
2) Charlotta Magdalena (1778-1854)

Äktenskap 2
1794 gifte Klingspor (50) sig med Hedvig Ulrika von Willebrand (29). De fick inga barn.

Efter Axel von Fersens mord i juli 1810 avskedades Klingspor av Karl XIII från alla sina ämbeten, och levde sedan i fullkomlig onåd till sin död den 15 maj 1814, 69 år gammal.
I Johan Ludvig Runebergs stora epos Fänrik Ståls sägner handlar dikten Fältmarskalken om honom.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-11-02 | Uppdaterad 2020-05-15
Samtida händelser 1744 - 1814
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL 21)
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon