Wilhelm Mauritz Klingspor

Levde: 1744-1814 (69 år)
Titel: General, greve, fältmarskalk 1808, överståthållare.
Adel/ätt: Grevliga ätten Klingspor. Friherrlig 1771. Grevlig 1799
Far: Cristian Fredrik Klingspor (1711-1785)
Mor: Anna Magdalena Pauli (1721-1774)

Wilhelm Mauritz Klingspor

Historia
Wilhelm Mauritz Klingspor föddes den 7 december 1744 på Fluxerum i Kalmar län som son till friherre Cristian Fredrik Klingspor (33) och Anna Magdalena Pauli (23).

Klingspor började tidigt sin militära bana, redan vid tolv års ålder skrevs han som lieutenant vid regementet Royal Pologne i Frankrike där han skaffade sig krigserfarenhet och avancerade snabbt. Tack vare sin begåvning och sitt vinnande sätt gjorde han karriär även som hovman och vann snart den kungliga familjens gunst.

Väl tillbaka i Sverige blev han snabbt befordrad så att han redan 1779 var överste och chef för Västerbottens regemente.
Kort före kriget 1788-1790 utnämndes han till generaladjutant hos Gustav III och ledde energiskt utrustandet av armén. I augusti 1788 blev han även formellt generalintendent vid armén i Finland. Han deltog ej i Anjalaförbundet utan förblev lojal mot kungen i motsats till sin yngre bror, Otto Reinhold Klingspor.

Klingspor visade stor skicklighet vid ordnandet av arméns försörjning. Efter general Kaulbars reträtt från Kaipiais i juli 1789 räddade han genom energiska åtgärder arméns förråd vid Anjala från att falla i fiendens händer. Efter freden 1790 utnämndes han till general en chef i Finland, blev 1792 tjänstgörande generaladjutant i Stockholm och var ledamot av rikets ärenders allmänna beredning 1792-1793.

1799 upphöjdes han i grevligt stånd och året därpå till " en av rikets herrar". 1802 utnämndes han till general.
När kriget mot Ryssland bröt ut i början av 1808 lade Gustav IV Adolf ledningen av Finlands försvar i hans händer - vilket emellertid inte gick så bra eftersom Sverige förlorade Finland, vilket ledde till att han fick avsked i september 1808. Inte desto mindre blev han i januari 1809 utnämnd till generalbefälhavare över Norra armén och generalguvernör över Västerbottens, Västernorrlands och Gävleborgs län. Han blev även överståthållare i Stockholm.

Efter Axel von Fersens mord i juli 1810 avskedades Klingspor av Karl XIII från alla sina ämbeten, och levde sedan i fullkomlig onåd till sin död den 15 maj 1814, 69 år gammal.
I Johan Ludvig Runebergs stora epos Fänrik Ståls sägner handlar dikten Fältmarskalken om honom.

1771 gifte han sig med Anna Charlotta af Petersens, och 1794 med Hedvig Ulrika von Willebrand.

dela sidan
  
Samtida händelser 1744 - 1814
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.

Källor
Böcker:
Svenskt Biografiskt Lexikon (SBL 21)
Sveriges fältmarskalker (Rosander)
Svenska slagfält (Ericson, Hårdstedt, Iko, Sjöblom, Åselius)
Svenska krig 1521-1814 (Sundberg)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com

Inlagd 2004-11-02 | Uppdaterad 2017-10-25