Michaël Anckarsvärd

Levde: 1742-1838 (96 år)
Titel: Greve, överste, landshövding, konspiratör - med i Anjalaförbundet
Adel/ätt: Grevliga ätten Anckarsvärd. Adlad 1772. Frherrlig 1805. Grevlig 1809. Utdöd 1878
Far: Johan Cosswa (1708-1783)
Mor: Catharina Lindh (1706-1789)

Michaël (Cosswa) Anckarsvärd

Biografi
Michaël Cosswa föddes den 9 mars 1742 på Högfors bruk i Karbennings socken i Västmanland som son till inspektorn Johan Cosswa (34) och Catharina Lindh (36). Efter att han blivit adlad 1772 bytte han namn till Anckarsvärd.

Anckarsvärd gjorde sjötjänst på kofferdifartyg i Nordsjön, Spanska sjön och Medelhavet åren 1765-1767 och vintrarna 1768-1772 vistades han i Stockholm sysselsatt med garnisonstjänst och kartritning på lotskontoret, samt deltog om somrarna i sjöexpeditioner av olika slag i Östersjön och Finska viken. I samband med Gustav III:s statsvälvning sommaren 1772 gjorde Anckarsvärd flera expeditioner, bland annat sändes han till Borgå för att där hämta Jacob Magnus Sprengtportens dragoner och föra dem till Sveaborg där de skulle hjälpa till med kungens planerade revolt. Efter kungens statkupp, som för övrigt gick mycket bra, gick Anckarsvärds karriär snabbt uppåt:

År Titel/händelse
1772 Löjtnant i armén 13/9
1772 Adlad 13/9
1773 Löjtnant vid flottan 22/4
1774 Varvskapten 2/5
1775 Major 30/6
1777 Överstelöjtnant 19/2
1784 Överste 16/8

Anckarsvärd avrådde Gustav III flera gånger från att starta det ryska kriget (1788), för, som han sa: 'det torde medföra de allra olyckligaste följder'. Detta uttalande mottogs inte väl och när kungagunstlingen Gustaf Mauritz Armfelt märkte den dåliga stämningen bland Anckarsvärds officerare och meddelade detta till Gustav III, fick Anckarsvärd snart ett syrligt brev från kungen där han påminde honom om de "tungomål" han borde föra för sina trupper.

Att kungens missnöje var ganska stort förstod Anckarsvärd när kungen kom till Sveaborg den 2 juli 1788. Under sjöslaget vid Hogland den 17 juli 1788 var Anckarsvärd kvar i Sveaborg, där man kunde höra kanonerna från slaget. Han gjorde klar sin flotta och begärde, av hertig Fredrik som för tillfället förde befälet, tillåtelse att gå till sjöss och hjälpa örlogsflottan, vilket han emellertid inte fick. Hertigen ville ge tillåtelse till det men blev avrådd av Johan Christopher Toll och Salomon Mauritz von Rajalin. Senare fick Anckarsvärd dock befälet över hela arméns flotta när den skulle anfalla Fredrikshamn.
Efter återtåget från Fredrikshamn hölls det överläggningar vid Kymmene. Där uppmanade Anckarsvärd både enskilt och offentligt stillestånd och fred samt ständernas sammankallande, varpå han begärde att man omedelbart skulle utrymma fiendens område. Det senare avslog kungen men i övrigt gillade han, vad Anckarsvärd föreslog rörande stridskrafternas förläggning. Efter detta följde händelserna som kallas för Anjalaförbundet. Anckarsvärds ställning till Anjalaförbundet är inte riktigt utredd. Liikalanoten som skrevs till den ryska kejsarinnan den 8 augusti, säger han sig ha fördömt, och han skrev inte heller under Anjaladeklarationen (12 augusti). Ändå lät han hälsa undertecknarna, att han 'vore fulleligen övertygad, det deras avsikt är rikets frälsning'. Med andra ord höll han med Anjalamännen men skrev inte under.

Den 2 mars 1789 arresterades han för sin delaktighet i Anjalaförbundet och fördes, tillsammans med sin fru, till Stockholm där han sedan satt fängslad, först i Fredrikshov och sedan på Drottningholm. Han misstänktes för delaktighet i Anjalaförbundet och för att ha skrivit den skrift till hertig Karl, som samtliga officerare skrev under och där de anhöll om hertigens medverkan för att åstadkomma stillestånd och ständernas sammankallande. Av Armfelt fick han tillgång till bläck och penna och skrev en försvarsskrift till kungen där han bedyrade sin oskuld och sin trohet (8 april). En månad senare, och fortfarande fängslad på Drottningholm, satte han, på Armfelts uppmaning, upp en plan på en av kungens förestående fälttåg. Det lyckades han så bra med att kungen själv infann sig och efter ett timslångt samtal i enrum frigavs han. Samtidigt blev han utnämnd till generaladjutant. Han fick även ersättning för de ekonomiska förluster som han lidit genom "den hastiga resan till Stockholm". Efter frigivningen satte karriären fart på nytt:

År Titel/händelse
1789 Generaladjutant, maj
1790 Landshövding över Kalmar och Öland, okt
1793 Överkommendant på Kalmar fästning, okt
1795 Generalmajor 4/2
1805 Friherre 1/3
1809 Lantmarskalk 3/5
1809 Generallöjtnant 6/6
1809 Greve 6/6

I juni 1781 gifte sig Michaël (39) med Eva Carolina von Segebaden (22). De fick barnen:
1) Carl Henrik (1782-1865)
2) Johan August (1783-1874)
3) Maria Carolina (1786-1788)
4) Michaël Gustaf (1792-1878)
5) Otto Magnus (1793-1857)

Michaël tog avsked från landshövdingposten den 7 maj 1810 och femton dagar senare även från sina militära ämbeten. Anckarsvärd dog på Karlslunds gård i Längbro förs (T) den 23 mars 1838, fjorton dagar efter sin 96-årsdag, och gravsattes den 5 april i eget nytt gravkor i Breven i Asker förs (T).

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2006-01-23 | Uppdaterad 2019-03-09
Samtida händelser 1742 - 1838
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1752  Serafimerlasarettet invigs i Stockholm.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1755  Cajsa Wargs kokbok kommer ut.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.
1822  358 hus i Norrköping brinner ner.
1822  Kaffeförbudet från 1817 hävs.
1824  Stockholms dagblad grundas.
1827  Brand förstör största delen av Åbo.
1830  Lars Johan Hierta grundar Aftonbladet.
1831  Första hästkapplöpningen i Sverige.
1832  Dödsstraff genom hängning avskaffas.
1834  Första mekaniska bomullsväveriet etableras.
1834  Koleran dödar 12 500 i Göteborg.
1836  Triumfbågen i Paris färdigbyggd.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
- Målning av Carl Fredric von Breda 1810

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon