Göran Magnus Sprengtporten

Levde: 1740-1819 (78 år)
Titel: Rysk general, ambassadör i Paris, konspiratör - en av Anjalamännen
Adel/ätt: Adliga ätten Sprengtport. Adlad 1651. Utdöd 1819
Far: Magnus Vilhelm Sprengtporten (1685-1744)
Mor: Elsa Catharina Ulfsparre af Broxvik (ca 1703-1782)

Göran Magnus Sprengtporten - målad av Carl Fredrich Brander

Biografi
Göran (Georg) Magnus Sprengtporten föddes den 16 december 1740 som son till Magnus Vilhelm Sprengtporten (55) och Elsa Catharina Ulfsparre af Broxvik (ca 37). Han var halvbror till Jacob Magnus Sprengtporten.

Namnet Sprengtporten sägs de ha fått av sin farfar som hette Wolmar Rolandt som var en tysk-baltisk adelsman. Han hade under stormaktstiden kommit i svensk krigstjänst, och vid en svensk stormning på egen hand lyckats spränga en stadsport och för detta blev han adlad Sprengtporten.

Efter avslutade studier började han 1752 kadettskolan i Stockholm. 1756 blev han konduktör vid fortifikationen och året därpå tjänstgjorde han under Augustin Ehrensvärd i Pommerska kriget 1757 - 1762 (en del av "sjuårskriget) där han visade stor duglighet och utnämndes därför 1760 till stabsadjutant och följande år till kapten i armén samt kapten vid Sprengtportenska regementet, där han 1770 befordrades till sekundmajor.

Han var en ivrig hattmedlem. Vid riksdagen 1771-1772 kämpade han för adelns privilegier, och stöttade sin bror Jacob Magnus i statskuppens genomförande. Belöningen för detta blev att han 1772 blev befordrad till överstelöjtnant och 1775 chef för Savolaks infanteriregemente, Savolaks fältjägare samt Kymenegårds och Rautalambi bataljoner. Emellertid blev han ovän med sin bror, eftersom han ansåg att han skulle tillägnas en större ära för statskuppen, än vad som blev gjort.

Senare blev han också fiende till Gustav III, och började arbeta för Finlands frigörelse från Sverige. Han stred mot Sverige i den ryska armén i kriget som pågick 1788-1790. Han avancerade till rysk general och även ambassadör i Paris. Han var även rysk generalguvernör i Finland 1808-1809. De sista åren tillbringade Sprengtporten dels vid sitt gods Hietala i närheten av Viborg, dels i St. Petersburg. År 1812 skrev Sprengtporten ett utlåtande om en egen finsk militär.

Familj & barn
Sprengtporten var gift tre gånger, första gången 1764 med Anna Elisabet Glansenstierna (18) och de fick sonen:
1) Magnus Vilhelm (1772-1801)

1789 gifte Sprengtporten (49) sig med med den holländska grevinnan Anna Charlotta d'Aumale (51) och tredje gången med ryska grevinnan Warwara Nicolajewna Samytsky.

Sprengtporten gick bort i Petersburg den 1 oktober 1819, 78 år gammal, och begravdes vid en protestantisk kyrkogård utanför S:t Petersburg.

swishikon Stöd historiesajten! swishikon

Inlagd 2004-10-27 | Uppdaterad 2019-09-14
Samtida händelser 1740 - 1819
1743  Stora daldansen utspelar sig.
1749  Sverige får en modern befolkningsstatistik.
1751  Kung Fredrik I dör. Adolf Fredrik blir kung.
1753  Den gregorianska kalendern införs.
1756  Wolfgang Amadeus Mozart föds i Österrike.
1757  Storskifte införs i Sverige.
1757  Kaffeförbud införs i landet.
1757-1762  Pommerska kriget.
1760  Sverige har 1 miljon 925 tusen invånare.
1765  Mösspartiet tar makten i Sverige.
1767  Sverige har 2 009 696 invånare.
1769  Kaffeförbudet från 1757 hävs.
1770  Ludwig van Beethoven föds i Bonn.
1771  Adolf Fredrik dör. Gustav III blir kung.
1772  Gustav III:s statskupp.
1774  Ny tryckfrihetsförordning skrivs.
1779  Sverige förbjuder häxjakt.
1782  Förbudet mot judisk invandring hävs.
1784  Kolonin Saint Barthélemy grundas.
1788  Anjalaförbundet.
1788-1790  Gustav III ryska krig.
1789-1799  Franska revolutionen pågår.
1792  Gustav III blir skjuten och dör.
1794  Kaffe förbjuds i Sverige igen.
1796  Smittkopporsvaccin uppfinns av E. Jenner.
1796  Kaffeförbudet från 1794 hävs.
1799  Kaffeförbud i Sverige återigen.
1801  Tiggeri straffas med spö, ris & spinnhus.
1802  Kaffeförbudet från 1799 hävs.
1803-1815 Första Napoleonkriget.
1806  Hela Uddevalla brinner ner.
1808-1809  Finska kriget.
1810  Kompositören Frédéric Chopin föds i Polen.
1810-1812  Kriget mot Storbritannien.
1811  Uppror mot soldatutskrivningar i Skåne.
1813-1814  Andra Napoleonkriget.
1814  Fred i Kiel.
1817  Kaffeförbud införs igen (för 5:e gången)
1818  Karl XIII dör och Karl XIV Johan blir kung.

Källor
dela sidan
Böcker:
Svenska män och kvinnor (Bonniers förlag)

Hemsidor:
» riksarkivet.se
» adelsvapen.com
» geni.com

Mer historia


swishikon Stöd historiesajten! swishikon