Svenska krig 1521-1814

Sortera genom att klicka på rubrikerna. Läs om svenska freder. Rotera mobilen för mer info.

Kallas för:

Pågick:

Krig mot:

Befrielsekriget 1521 - 1523 Danmark
Kalmarkriget 1611 - 1613 Danmark
Torstensons krig 1643 - 1645 Danmark
Karl X Gustavs 1:a danska krig 1657 - 1658 Danmark
Karl X Gustavs 2:a danska krig 1658 - 1660 Danmark
Nordiska sjuårskriget 1563 - 1570 Danmark, Lübeck, Polen
Kriget mot Storbritannien 1810 - 1812 England
30-åriga kriget 1618 - 1648 Flera
Karl X Gustavs polska krig 1655 - 1660 Flera
Karl XI:s krig 1674 - 1679 Flera
Stora nordiska kriget 1700 - 1721 Flera
1:a Napoleonkriget 1805 - 1810 Frankrike
2:a Napoleonkriget 1813 - 1814 Frankrike, Danmark
Grevefejden 1534 - 1536 Lübeck
Fälttåget mot Norge 1814 - Norge
1:a Polska kriget 1563 - 1568 Polen
2:a Polska kriget 1600 - 1629 Polen
Pommerska kriget 1757 - 1762 Preussen
De la Gardieska fälttåget 1609 - 1610 Ryska upprorsmän
Stora ryska kriget 1554 - 1557 Ryssland
25-årskriget mot Ryssland 1570 - 1595 Ryssland
Ingermanländska kriget 1610 - 1617 Ryssland
Karl X Gustavs ryska krig 1656 - 1661 Ryssland
Hattarnas ryska krig 1741 - 1743 Ryssland
Gustav III:s ryska krig 1788 - 1790 Ryssland
Finska kriget 1808 - 1809 Ryssland, Danmark
Kriget mot Sigismund 1598 - 1599 Sigismund Vasa
1:a Bremiska kriget 1654 - staden Bremen
2:a Bremiska kriget 1666 - staden Bremen

Mer historia

swishikon Stöd historiesajten! swishikon