Adelsätter & adelsvapen

Överst i rang var hertig sen kom grevar, friherrar och obetitlad adel. Vapenbilderna är från Svensk Wapencd (efter tillåtelse).


Namn: Adelcrantz  - Carl Fredrik 
Levde: 1716 - 1796

Arkitekt

Friherrliga ätten Adelcrantz. Friherrlig 1766. Utdöd 1796.

Namn: Adler Salvius  - Johan 
Levde: 1590 - 1652

Diplomat

Adliga ätten Adler Salvius. Adlad 1629. Utdöd 1652

Namn: Adlercreutz  - Carl Johan 
Levde: 1757 - 1815

General

Grevliga ätten Adlercreutz. Friherrlig 1808. Grevlig 1814

Namn: Adlersparre  - Georg 
Levde: 1760 - 1835

Landshövding

Grevliga ätten Adlersparre. Utdöd 1908

Namn: af Acrel  - Olof 
Levde: 1717 - 1806

Läkare

Adliga ätten af Acrel. Adlad 1780, introducerad 1781. Utdöd 1806.

Namn: af Chapman  - Fredric Henric 
Levde: 1721 - 1808

Skeppsredare

Adliga ätten af Chapman. Adlad 1772. Utdöd 1808

Namn: af Håkansson  - Anders 
Levde: 1749 - 1813

Landshövding

Friherrliga ätterna af Håkansson. Adlad 1801. Friherrlig 1809. Utdöd 1813

Namn: af Leopold  - Carl Gustaf 
Levde: 1756 - 1829

Författare

Adliga ätten af Leopold. Adlad 1809. Utdöd 1829.

Namn: af Puke  - Johan 
Levde: 1751 - 1816

Befälhavare

Adlad 1797. Friherrlig 1809. Grevlig 1814. Utdöd 1857.

Namn: af Wasaborg  - Gustav 
Levde: 1616 - 1653

Guvernör

Grevliga ätten af Wasaborg. Friherrlig och grevlig 1646. Utdöd 1754

Namn: Alströmer  - Claes 
Levde: 1736 - 1794

Linnés lärjunge

Friherrliga ätten Alströmer. Friherrlig 1778

Namn: Alströmer  - Jonas 
Levde: 1685 - 1761

Affärsman

Adliga ätten Alströmer. Adlad 1751. Utgången 1786

Namn: Aminoff  - Johan Fredrik 
Levde: 1756 - 1842

Generalmajor

Adliga ätten Aminoff. Naturaliserad 1618

Namn: Anckarström  - Jacob Johan 
Levde: 1762 - 1792

Konspiratör

Adliga ätten Anckarström senare Löwenström. Utdöd 1863

Namn: Anckarsvärd  - Michaël 
Levde: 1742 - 1838

Konspiratör

Grevliga ätten Anckarsvärd. Adlad 1772. Frherrlig 1805. Grevlig 1809. Utdöd 1878

Namn: Armfeldt d.ä.  - Carl Gustaf 
Levde: 1666 - 1736

General

Friherrliga ätten Armfeldt. Friherrlig 1731

Namn: Armfelt  - Gustaf Mauritz 
Levde: 1757 - 1814

Överståthållare

Friherrliga ätten Armfelt. Adlad 1731

Namn: Axelsson (Tott)  - Erik 
Levde: 141(5) - 1481

Riksföreståndare